200826 Solcellswebbinarium med virtuella studiebesök

 

26 augusti bjöds ett flertal föreningar in till ett webbinarium där vi lät deltagarna titta på filmer från tre olika föreningar i sydost som installerat solceller. Deltagarna fick sedan ställa frågor till dessa föreningar om deras anläggningar. Webbinariet arrangerades inom projekt Co2mmunity

 

Se webbinariet i efterhand.

 

Titta på anläggningen i Älmtamåla

 

 
Titta på anläggningen i Karlshamn

 

 

Titta på anläggningen i Växjö

 

Presentationer från dagen

Pierre Ståhl Energikontor Sydost

Andreas Bertilsson, AFRY