2017-06-02 Ljungby Tematräff Nätverk för fossilfria drivmedel. Tema: Hållbara drivmedel för persontransporter

Tematräff i Nätverket för fossilfria drivmedel på Ljungby kommunhus. Temat för träffen var hållbara drivmedel för persontransporter. 

 

Program

 

Presentationer

GREAT-  Britt Carlsson-Green, Region Skåne

Fossilbränslefritt Kronoberg -stöd för laddinfrastruktur, Länsstyrelsen i Kronoberg

Energideklarationer och Miljöfordonsdiagnos – verktyg för att nå målen - Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige

Simulering Fossilfritt 2030 - målen för Kronoberg och hur kan vi nå dem - Jonas Lööf

Simuleringsmodell Växjö - Henrik Johansson

Transportplan Växjö 

 

Anteckningar från mötet

Bilder från mötet