Vad söker du idag?

 

Företag i Kronoberg får stöd för att minska klimatpåverkan från transporter

För medarbetare på Nylandaområdet i Växjö pågår just nu en testcykelkampanj. Totalt är 27 el-cyklar på utlåning. De flesta som lånar dessa bor i stad/tätort med omkring 10–15 kilometer till sitt arbete. Kampanjen är en del av en större satsning där företag i Kronobergs län erbjuds stöd för att minska sina transporter och utsläpp från arbets- och tjänsteresor. Har ditt företag intresse av att delta?

 

Energikontor Sydost stödjer företag och offentliga organisationer

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

 

LÄS MER OM OSS