energieffektivisering energieffektivisering Energieffektivisering Energieffektivisering

Stöd till turismföretag i Sydost

 


Foton: Anna Nordström

 

Vill du vara med och utveckla ditt företag till ett hållbart besöksmål?

Energikontor Sydost erbjuder företag inom boende, restaurang eller spa, kostnadsfri rådgivning och utbildning för en effektivare resursanvändning genom att undersöka och pröva cirkulära affärsmodeller. Ditt företag ska verka i Blekinge eller Kalmar län.

 

Genom att delta arbetar vi tillsammans med dig för att ditt företag ska:

  • Spara pengar och resurser
  • Få en stärkt miljöprofil
  • Kunna erbjuda kretsloppsanpassade processer, tjänster och produkter

 

Läs En handbok i hållbarhet - cirkulär ekonomi i besöksnäringen (Energikontor Sydost 2018)

Läs handbok om hållbar utveckling inom besöksnäringen (Region Blekinge 2018)


Rapport om cirkulär ekonomi i turismsektorn

Inom projektet har det tagits fram en rapport/handbok som går igenom vad cirkulär ekonomi är, hur turismsektorn i södra Östersjöområdet ser ut, samt ger goda exempel inom boende, spa och restaurangsektorn.

Öppna rapporten om Cirkulär Ekonomi inom turismsektorn (pdf, 180 sidor på svenska).


Stödet kan vi erbjuda tack vare projektet Cirtoinno som vi genomför i samarbete med Karlskrona kommun.

Logga CIRTOINNO och Interreg South BalticLogga Karlskrona kommun