Seminarium och upptaktsmöte

Seminarium om biogasens framtid i Sydost


28 oktober 2011 kl 8.30-15.00 i Växjö

Biogas Sydost har tagit initiativet till en gemensam strategi och handlingsplan för hela sydostregionen

Seminariets syfte var att samla intressenterna för en regional strategi och handlingsplan för biogas.

Läs programmet.

Presentationerna från seminariet

Så skapar vi en stark biodrivmedelsmarknad i Sverige
Lena Dahlman, Svebio
Den tekniska och ekonomiska potentialen för biogas i vår region samt behovet av samordnade tidsplaner
Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet
 

Vad krävs för att vi ska välja biogas?
Tre länstrafikbolag ger sin syn om biogasen som ett alternativ för kollektivtrafiken
Thomas Rehnström, Kalmar Läns Trafik
Clas Carlsson, Länstrafiken i Kronoberg
Jenny Rydquist, Region Blekinge
 

Vad krävs för att vi ska våga satsa?
Fyra blivande producenter av biogas ger sin bild av verkligheten
Anna Tenje, Växjö kommun
Matilda Johansson, VMAB
Kjell Axelsson, More Biogas
Mikael Runeson, Nordisk Etanol och Biogas
Anna Hansson, Biogas Syd, Skånes Färdplan för biogas - utveckling genom samverkanSeminariet arrangerades av Biogas Sydost/Bio-Methane Regions, Länsstyrelserna, Regionförbunden och länstrafikbolagen i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län i samverkan.
 

Sydostregionens upptaktsmöte för regional biogasstrategi


15 november 2012 i Kalmar

Ett trettiotal biogasintressenter från sydostregionen mötte upp på upptaktsmötet för den regionala biogasstrategin i anslutning till EnergiTing Sydost 2012 i Kalmar den 15 november. Under mötet fick deltagarna bl.a. lyssna på Per-Göran Sigfridsson, LRF Konsult, som berättade om vad som krävs för att få till stånd gårdsbaserad biogasproduktion, sett utifrån lantbrukarens perspektiv. Hannele Johansson, projektledare för Biogas Sydost, sammanfattade året som gått, dvs. vad som hänt sedan arbetet med biogasstrategin drogs i gång för ungefär ett år sedan. Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri, presenterade den potentialstudie som han gjort på uppdrag av alla tre länsstyrelser och som ligger till grund för det fortsatta arbetet med den regionala strategin. Därefter delades alla deltagare i tre arbetsgrupper där de fick diskutera förutsättningarna för biogasen i sina respektive län. Mötet avslutades med en gemensam diskussion.


Presentationer

Biogas Sydost, året som gått – Hannele Johansson, Energikontor Sydost
Klimatnytta – miljönytta – tillväxt – Per-Göran Sigfridsson, LRF
Presentation Potentialstudie – Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet

 

Presentationer på EnergiTing Sydost 2012
Biogas till alla – Roland Nilsson, E.ON
Biogasmack Ystad – Gabriella Eliasson och Ida Abrahamsson
Matavfall blir drivmedel i Växjö – Steve Karlsson
Oskarshamn, årets nykomling inom biogas – Hans Johnsson, Oskarshamns Energi