Projekt som vi samarbetar med

 

BattleCO2 - om biomassa som bränsle vid tillverkning av asfalt      

 

LIFE BIOGAS XPOSE - produktion av biogas

 

SecureChain - stödjer bioenergins värdekedja från skogen till värmeverken

 

Bioenergigruppen - nätverk inom utveckling för mer bioenergi i södra Sverige

Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2019.
Med stöd från EU-programmet Life+, Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige. 

Energimyndigheten
Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP