Regional strategi och handlingsplan för biogas i sydost

I oktober 2011 tog Biogas Sydost initiativet till en gemensam biogasstrategi och handlingsplan för hela regionen tillsammans med länsstyrelserna, regionförbunden och länstrafikbolagen i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

 

På den här sidan kan ni följa arbetet med strategin och ta del av de olika rapporter som vi tar fram under resans gång. Här publicerar vi också själva strategin när den är klar.

 

REGIONAL STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN FÖR BIOGAS TILL FORDON 

 

Regional strategi för biogas i Sydost 

Biogasstrategi Samrådsredogörelse 
 

 

Seminarier

Seminarium om biogasens framtid i Sydost, uppstartsmöte 28 oktober 2011

Sydostregionens upptaktsmöte för regional biogasstrategi 15 november 2012

 

Underlagsrapporter

Produktion av biogas till fordon - förutsättningar och hinder på den svenska marknaden 2014    2012

Biogas i Sydost - Potentialstudie

Biogasanläggningar i regionen

Varför gör inte alla kommuner biogas av sitt matavfall?
En pilotstudie i Sydost - Kronobergs, Kalmar och Blekinge län
 


Basdata om Biogas 2012

Behandling av restgas

Handbok för samverkan vid uppgradering av biogas

Uppgradering av biogas – teknisk översikt

Vad är anaerob rötning – utbildningspaket

Övervakning av rötning