Nu storsatsar vi på små och medelstora företag!

Energieffektiviseringsåtgärder ökar lönsamheten samtidigt som miljöpåverkan minskar

Energikontor Sydost arbetar med flera olika stödåtgärder inom energieffektivisering riktade till små och medelstora företag.   

 

Bidrag till energikartläggning

Få 50 procent i bidrag för energikartläggning - Energikontor Sydost hjälper dig ansöka. 

Läs mer. 

Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Sök bidrag för olika typer av studier för framtida investeringar. Energikontor Sydost hjälper dig ansöka. 

Läs mer.  

Nätverk för energieffektivisering

Medlemmar i nätverket får bland annat stöttning av energiexperter samt deltar i utbyte av erfarenheter.
Läs mer.


Stöd till turismföretag

Vill du vara med och utveckla ditt företag till ett hållbart besöksmål?

Under hösten erbjuder  Energikontor Sydost  företag inom boende, restaurang eller spa, kostnadsfri rådgivning och utbildning för en effektivare resursanvändning genom att undersöka och pröva cirkulära affärsmodeller.

 

Genom att delta arbetar vi tillsammans med dig för att ditt företag ska:

  • Få en effektivare resursanvändning och minska dina kostnader
  • Få en stärkt miljöprofil
  • Få förbättrade  processer, tjänster och produkter

 

Läs mer om vårt erbjudande.

Fyra nätverk i Sydost

Nätverk för små och medelstora företag

”Det är ju direkt o-affärsmässigt att inte vara med i nätverk för energieffektivisering!”
säger Johan Hellström, försäljningsledare för ICA Maxi. 

Energikontor Sydost driver fyra nätverk för energieffektivisering; för fastighetsägare, MAXI-handlare och sågverk, vilka alla spänner över hela sydostregionen, samt det fjärde för tillverkande industri i Blekinge. 

 

ByggEEss
Nätverk för fastighetsägare i sydost
Läs mer

Kontaktperson
Stefan Olsson, tel 0709-89 01 81
Epost

Energinät Blekinge
Nätverk för tillverkande industri i Blekinge
Läs mer
Kontaktperson
Ulf Hansson, tel 0701-41 54 12
Epost
EESiSyd
Nätverk för sågverk i sydost
Läs mer.
Kontaktperson
Daniel Hägerby, tel 0709-21 60 55
Epost
EEMaxiS
Nätverk för MAXI-handlare i sydost
Läs mer
Kontaktperson
Daniel Hägerby, tel 0709-21 60 55
Epost

 

Energieffektiviseringsgapet

EU har bedömt att den lönsamma energieffektiviseringspotentialen i industrin fram till år 2020 är 25 %. Det kan vara inom belysning, pumpar och ventilation mm.

 

Flera energibesparande åtgärder är direkt lönsamma med återbetalningstider på ett eller ett par år och kan därigenom ge ökad vinst och stärkt konkurrenskraft. Att aktivt arbeta med energibesparing har inte enbart positiv inverkan på miljön, utan ett ökat energimedvetande i företaget leder dessutom ofta till en konkurrensfördel.

 

Trots god ekonomisk lönsamhet genomförs inte all lönsamma åtgärder, vilket utgör det så kallade energieffektiviseringsgapet. 

 

Läs mer om Energimyndighetens satsning på energieffektiva små och medelstora företag.


Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten