Vi satsar på små och medelstora företag!

Energieffektiviseringsåtgärder ökar lönsamheten samtidigt som miljöpåverkan minskar

Energikontor Sydost arbetar med flera olika stödåtgärder inom energieffektivisering riktade till små och medelstora företag inom olika branscher,

så som turism, industri, butik, kontor, sågverk, fastighetsbolag, m.m. 

 

Därför stöttar vi små och medelstora företag

Att aktivt arbeta med energibesparing har inte enbart positiv inverkan på miljön, utan ett ökat energimedvetande i företaget leder dessutom ofta till en konkurrensfördel. Trots god ekonomisk lönsamhet genomförs inte all lönsamma åtgärder, vilket utgör det så kallade energieffektiviseringsgapet. Därför stöttar vi små och medelstora företag i deras arbete att energieffektivisera sina verksamheter. 

 

 

Våra insatser just nu:

Stärk ditt företag med effektivare energianvändning - detta kan vi hjälpa dig med

Små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh kan få stöd av oss på Energikontor Sydost för att komma igång med sitt energiarbete och/eller ta ytterligare steg på energitrappan.

 

Detta kan vi hjälpa er med:
 

Energiråd, en enklare energikartläggning - ett första steg

Tillsammans med företaget gör vi en enklare energikartläggning (energiråd) för att få svar på hur mycket energi som används i verksamheten.

Efter energirådet 
Efter energikartläggningen gör vi en analys med förslag på åtgärder för energieffektivisering, vilket i sin tur bidrar till sänkta energikostnader och minskad klimatpåverkan. Därefter kan energikontoret fortsätta vara ett stöd vid genomförande av de energieffektiverande åtgärder som kartläggningen visade på och att titta på möjliga ekonomiska stöd som kan sökas för tex en investering. 

 

Om Regionala Noder
Energikontor Sydost erbjuder detta inom ramen för projektet Regionala Noder som är ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och Sveriges 15 regionala energikontor. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

 

Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mera:

Kerstin Eriksson, kerstin.eriksson@energikontorsydost.se,  070 620 83 07
 

Roger Gunnarsson, roger.gunnarsson@energikontorsydost.se, 070 620 83 05
 

Tommy Lindström, tommy.lindstrom@energikontorsydost.se, 073 544 86 29
 

 

 

 

Läs mer om Energimyndighetens satsning på energieffektiva små och medelstora företag.

Energieffektiviseringsnätverk för företag

Just nu driver vi tre olika nätverk för energieffektivisering i sydost. De som är medlemmar i nätverken får bland annat stöttning av energiexperter samt deltar i utbyte av erfarenheter.
Läs mer om våra närverk.

Stöd till turismföretag

Vill du vara med och utveckla ditt företag till ett hållbart wellbeing-besöksmål?

Nu erbjuder  Energikontor Sydost  företag inom turismsektorn möjlighet att utveckla sitt företag  inom upplevelseturismen och rekreation i riktning mot wellbeing/välmående-upplevelser.

 

Läs mer om vårt stöd till turismföretag.

             

Tips och verktyg från Energimyndigheten

Energimyndigheten erbjuder olika webbkurser för energismarta företag, bland annat för livsmedelsföretag, för hotell och för installatörer. De erbjuder också webbguider för energieffektiva företag, bland annat om hur du tar fram en energipolicy och energimål för din verksamhet. Läs mer i Energimyndighetens nyhetsbrev

Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten