Nu storsatsar vi på små och medelstora företag!

Energieffektiviseringsåtgärder ökar lönsamheten samtidigt som miljöpåverkan minskar

Energikontor Sydost arbetar med flera olika stödåtgärder inom energieffektivisering riktade till små och medelstora företag.   

 

Vidare stöd till de som gjort en energikartläggning 

Ditt företag kan ansöka om finansiellt stöd för merkostnaden vid energieffektivisering eller för att göra en studie inför en energieffektiv investering. Vi hjälper dig vid ansökan till Energimyndigheten och i det fortsatta energiarbetet.

Läs mer. 

 

Energieffektiviseringsnätverk för SME (EEnet)

Medlemmar i nätverket får bland annat stöttning av energiexperter samt deltar i utbyte av erfarenheter.
Läs mer.


Stöd till turismföretag

Vill du vara med och utveckla ditt företag till ett hållbart besöksmål?

Nu erbjuder  Energikontor Sydost  företag inom boende, restaurang eller spa, kostnadsfri rådgivning och utbildning för en effektivare resursanvändning genom att undersöka och pröva cirkulära affärsmodeller.

 

Genom att delta arbetar vi tillsammans med dig för att ditt företag ska:

  • Få en effektivare resursanvändning och minska dina kostnader
  • Få en stärkt miljöprofil
  • Få förbättrade  processer, tjänster och produkter

 

Läs mer om vårt erbjudande.


För miljöteknik-företag

Cleantech International - nätverk för internationalisering och utveckling av grön teknik

Nu finns möjligheten för företag, nätverk och organisationer som är verksamma inom grön teknik, att marknadsföra sig i Cleantech International Company Database, en nyuppstartad databas som innehåller sammanställd information om små och medelstora företag från alla Cleantech-sektorer i Södra Östersjöregionen.

 

Syftet med databasen är att göra det enklare för cleantech-företag att hitta nya kunder och samverkanspartners. Registerade företag blir även sökbara som relevanta partner för internationella projekt eftersom databasen används inom ramen för South Baltic Cleantech Networks aktiviteter, så som workshops i projektutveckling och "Cleantech Talk".  Läs mer.  

 

Det kostar inget och vi hjälper gärna till att registrera ditt företag. För frågor, kontakta Christel Liljegren

+ Energieffektiviseringsgapet

EU har bedömt att den lönsamma energieffektiviseringspotentialen i industrin fram till år 2020 är 25 %. Det kan vara inom belysning, pumpar och ventilation mm.

 

Flera energibesparande åtgärder är direkt lönsamma med återbetalningstider på ett eller ett par år och kan därigenom ge ökad vinst och stärkt konkurrenskraft. Att aktivt arbeta med energibesparing har inte enbart positiv inverkan på miljön, utan ett ökat energimedvetande i företaget leder dessutom ofta till en konkurrensfördel.

 

Trots god ekonomisk lönsamhet genomförs inte all lönsamma åtgärder, vilket utgör det så kallade energieffektiviseringsgapet. 

 

Läs mer om Energimyndighetens satsning på energieffektiva små och medelstora företag.


Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten