Första spadtaget för More Biogas nya anläggning

 

Ur Biogas Sydosts nyhetsbrev nr 1 2013

Den 3 maj 2013 togs ett historiskt spadtag för en större andel biogas i sydöstra Sverige. Då startade byggnationen av More Biogas i Smålands nya anläggning som ska leverera upp till 23 GWh fordonsgas med start sommaren 2014. Om allt går enligt planerna kommer ytterligare 20 GWh att produceras om några år. Delar av Läckeby Waters gamla lokaler i Mosekrog kommer att användas för biogasanläggningen. Den tidigare verkstadshallen blir processhall och bakom den byggs en 20 meter hög rötkammare.

Landshövding Stefan Carlsson, More Biogas ordförande Kjell Axelsson och kommunalrådet Johan Person redo att ta det första spadtaget.
More Biogas har 22 delägare varav 18 är lantbrukare. Övriga delägare är bl.a. Läckeby Water AB, Famax AB och Almi Invest. Anläggningen är ganska unik såtillvida att det är flera lantbrukare som gått samman för att samröta gödsel från olika gårdar och uppgradera gasen till fordonsgas. Satsningen kommer att få stor betydelse för om fler liknande anläggningar kommer att byggas. Bl.a. står 12 lantbrukare i Alvesta i startgroparna för att bygga en liknande anläggning.Landshövding Stefan Carlsson, More Biogas ordförande Kjell Axelsson och kommunalrådet Johan Person redo tar första spadtaget.


Storsatsning på fordonsbränsle

75 miljoner kronor satsas i Kalmar på biogasproduktion av gödsel och avfall
Produktionen beräknas bli 2 miljoner Nm3/år fordonsgas i etapp 1 och 4 miljoner i etapp 2, vilket kan ersätta 2,2 respektive 4,4 miljoner liter bensin. För lantbrukets del betyder denna satsning mindre användning av handelsgödsel och väsentligt minskade utsläpp av klimatgaser, t.ex. metan, och minskad lukt vid spridning. Miljömässigt ett rejält steg framåt för Kalmar län! Läs mer i pressmeddelandet från More Biogas Småland AB, Famax AB och Kalmar kommun.

Pressmeddelande från LRF Sydost:

LRF Sydost gratulerar till en offensiv satsning!
Lantbrukare förverkligar satsning på biogas


Efter sju års förarbete är investeringsbeslutet fattat. MORE BIOGAS SMÅLAND AB ska bygga en biogasanläggning utanför Kalmar. Den viktigaste plusfaktorn är produktion av förnybar och fossilfri fordonsgas till regionen vilket skyndar på omställningen till ett förnybart energisystem.

Investeringen, som landar på cirka 75 miljoner, ger många pluseffekter. Förutom biogasen blir restprodukten en bättre gödsel som luktar mindre vid spridning. Lantbrukarens behov av handelsgödsel minskar samtidigt som metangasen kan fångas upp med mindre klimatutsläpp som följd.
Investeringen är offensiv och berömvärd då den innebär att regionen snabbare kan ställa om sig till ett förnybart energisystem genom ökad användning av fossilfri fordonsgas. Den kan också betyda fler arbetstillfällen.

Det hela började år 2007 med en affärsutvecklingsgrupp inom LRFs företagsutvecklingsarbete. LRF Sydost kunde därefter starta en förstudie med medel från LEADER KALMAR ÖLAND. Satsningen gav en ULLBAGGE som Årets LEADER-projekt 2011. LRF Sydost har samarbetet med LRF Konsult och Hushållningssällskapet för att få till biogaspusslet som denna satsning innebär. När flera olika investerare kopplades till projektet lossnade affärsutvecklingsarbetet och nyligen har alltså beslut tagits om att bygga en anläggning.

Ingela Nilsson Nachtweij som är energisamordnare på LRF Sydost och som stöttat arbetet säger
– Vi gläds med lantbrukarna och de olika investerare som finns med i MORE BIOGAS SMÅLAND AB. Det unika med denna företagsutvecklingssatsning är lantbrukarna som tillsammans med olika investerare går in i ett gemensamt industriprojekt. Erfarenheterna kring hur denna process har varit kommer att spridas till andra lantbrukargrupper som på olika sätt bygger samverkansprojekt. Framgångsfaktorerna som LRF vill lyfta fram i denna satsning är samverkan, tålamod och engagemang. LRFs energistrategi som spikades på riksstämman 2011 har gett ett ”rejält regionalt resultat” i SYDOST!

Ur Biogas Sydosts nyhetsbrev nr 1 2013
Ytterligare ett spadtag för biogasen i Sydost
Den 3 maj 2013 togs ett historiskt spadtag för en större andel biogas i sydöstra Sverige. Då startade byggnationen av More Biogas i Smålands nya anläggning som ska leverera upp till 23 GWh fordonsgas med start sommaren 2014. Om allt går enligt planerna kommer ytterligare 20 GWh att produceras om några år. Delar av Läckeby Waters gamla lokaler i Mosekrog kommer att användas för biogasanläggningen. Den tidigare verkstadshallen blir processhall och bakom den byggs en 20 meter hög rötkammare.
Landshövding Stefan Carlsson, More Biogas ordförande Kjell Axelsson och kommunalrådet Johan Person redo att ta det första spadtaget.
More Biogas har 22 delägare varav 18 är lantbrukare. Övriga delägare är bl.a. Läckeby Water AB, Famax AB och Almi Invest. Anläggningen är ganska unik såtillvida att det är flera lantbrukare som gått samman för att samröta gödsel från olika gårdar och uppgradera gasen till fordonsgas. Satsningen kommer att få stor betydelse för om fler liknande anläggningar kommer att byggas. Bl.a. står 12 lantbrukare i Alvesta i startgroparna för att bygga en liknande anläggning.