Boka ett medlemsmöte med oss

 

Energikontor Sydost har som uppdrag att verka för att våra medlemmars energi- och klimatmål uppnås. I vårt uppdrag ingår att föra dialog med våra medlemmar för att på bästa sätt driva projekt och genomföra uppdrag som kommer medlemmarna till nytta.


Alla våra medlemmar har möjligheten att boka en tid för ett medlemsmöte med oss. 

 

Syfte och upplägg

Upplägget för medlemsmöten med Energikontoret kan se olika ut, men i grunden är syftet att utbyta information för att medlemmen ska få ut det mesta av den kompetens som Energikontor Sydost tillför, utifrån det verskamhetsområde som medlemmen behöver stöd inom. 

  • Ett medlemsmöte hålls 1-3 gånger per år, medlemmen bestämmer antal och när i tiden det passar bäst. 
  • Medlemmen bestämmer vilka från Energikontoret som ska medverka; vd, kontaktperson, medarbetare med specifik expertis.
  • Medlemsmötet med Energikontor Sydost tar ca 1-2 timmar. 

 

För att mötet ska bli så effektivt som möjligt är det önskvärt att det från medlemmens sida deltar exempelvis representanter från KSAU, kommunchef, miljöstrateg, energi- och klimatrådgivare.

 

Kontakta oss för att boka en dag och tid för medlemsmöte med Energikontor Sydost.

 

Med vänlig hälsning

Porträtt på Christel Liljegren

Christel Liljegren                                                                                

Vd                                                                          

Tel. 0706-20 83 08

christel.liljegren@energikontorsydost.se         

                                               

Verksamhetsområden

 

 

 

Verksamhetsinriktning

Energikontor Sydost AB ägs av en ideell förening, Föreningen Energikontor Sydost,  vars medlemmar är kommuner och regioner i Sydost, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vår verksamhet bygger på att driva projekt inom energieffektivisering och förnybar energi, som bidrar till att uppnå ett hållbart energisystem.

Målgrupp

Vår verksamhet riktar sig till offentlig sek, företag och föreningar i första hand. Allmänheten nås via de kommunala Energi- och klimatrådgivarna, vilka vi samordnar, eller genom stöd till medlemmarna i deras aktiviteter riktade till allmänheten.