KOSAVA – Projektkontor med support

Stöd för KOmmunal SAmordnad VArudistribution

Syfte

Ett nätverk inom kommunal samordnad varudistribution med syfte att stötta och göra direkta insatser för kommuner som är i startgroparna för en implementering.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

juni 2016 till september 2019

Projektets hemsida

http://www.kosava.se/

Syftet är att skapa en supportorganisation för KOmmunal SAmordnad VArudistribution i sydost kombinerat med erfarenhetsutbyte via nätverk.

Kontaktperson

Fredrik Mårdh,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 50 ,

fredrik.mardh@energikontorsydost.se

Bakgrund

Kommuner gör varje år mängder av inköp som transporteras från leverantören till den kommunala verksamheten. Leverantörens fordon bidrar till luftföroreningar t.ex. CO2-utsläpp samt trängsel i stadskärnan och runt känsliga enheter som exempelvis skolor och dagis. Det bör därför ligga i kommunernas intresse att dessa transporter sker så effektivt och miljövänligt som möjligt.

Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser via en central har kommuner möjlighet att minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed sina utsläpp. Dessutom ger en samordning fler fördelar bland annat ökad konkurrens, minskad trängsel och ökad trafiksäkerhet.

Ställer man även miljökrav på fordonen och ruttoptimerar flödet finns möjlighet att ytterligare minska transportsträckan och därmed utsläppen

Länkar

Ladda ner informationsbladet Nätverk - Projektkontor med support.

Vill du bli medlem i Nätverket? Ladda ner medlemsblanketten