Katrine Svensson

Projektledare


Arbetar med förnybar energi och cirkulär ekonomiTel. 073-508 85 29
katrine.svensson@energikontorsydost.se

"Att ta tillvara på energipotentialen som finns i förnybara energikällor och effektivisera energianvändningen är viktigt för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom en lokal energiproduktion kan vi också bidra till att samhället blir mindre känsligt vid störningar och katastrofer. För mig är det viktigt att utveckla möjligheter att ta tillvara på alla resurser och minska miljöbelastningen både från energianvändning och konsumtion."

Det här arbetar Katrine med

Projekt inom - förnybar energi med fokus på att öka antalet fastigheter med egen energiproduktion, - resurseffektiva affärsmodeller, framförallt kopplat till turismnäringen.


Sitter på kontoret i Karlskrona

Bakgrund

Har en magisterexamen i biolog från Umeå Universitet. Har många års erfarenhet av att arbeta både miljöstrategiskt och med kommunikation på kommunal nivå. Senast inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Kristianstads kommun. Har tidigare även arbetat inom turismnäringen.


Anställd på Energikontor Sydost sen 2017.