Daniella Johansson

Projektledare


Arbetar med bioenergi.Tel. 076-86 17 000
daniella.johansson@energikontorsydost.se

"Genom mitt jobb på Energikontor Sydost får jag möjligheten att vara delaktig i att minska resursförbrukningen och öka andelen förnybar energi i den region jag bor i. Redan på högstadiet när Kyoto-protokollet nämndes för första gången väcktes mitt intresse för ett hållbart energisystem. Drivkraften har hela tiden varit att kunna bidra till att minska klimatpåverkan. Idag har jag möjlighet att vara med och påverka utvecklingen både som privatperson och genom mitt arbete. Tillsammans kan vi göra skillnad!"

Det här arbetar Daniella med

Förnybar energi med fokus på bioenergi.


Sitter på kontoret i Karlskrona

Bakgrund

Är disputerad inom Energi och Miljö på Chalmers Tekniska Högskola och har tillhört Energimyndighetens forskarskola Program Energisystem. Har tidigare en civilingenjörsutbildning inom Kemiteknik med inriktning mot Energi och Miljö från Chalmers. Innan jag började på Energikontor Sydost arbetade jag för WSP Sverige AB med projekt om bioenergikombinat och energisystemet för hållbara transporter.


Anställd på Energikontor Sydost sen 2015.