Hannele Johansson

Projektledare


Arbetar med biogas och hållbara transporter.Tel. 0734-19 91 81
hannele.johansson@energikontorsydost.se

"Transporterna står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Det är därför viktigt att arbeta för att minska energiförbrukningen och öka andelen förnybar energi i transportsektorn. Att åstadkomma detta samtidigt som man värnar om den ekonomiska och sociala hållbarheten är en viktig fråga för mig."

Det här arbetar Hannele med

Fordonsbränslen och efterfrågepåverkande åtgärder inom trafik och transporter. Driver nätverket Biogas Sydost.


Sitter på kontoret i Kalmar

Bakgrund

Hannele är civilekonom, inriktning marknad, med högskoleutbildning i franska och engelska. Har tidigare arbetat med bl.a. systemlösningar för skogsindustrins transporter som platschef, försäljningschef, projektledare och konsult. Hon har suttit med i följande styrelser:<BR> • Dasa Control Systems AB, Växjö. Styrelseledamot 2010-2012. Dasa levererar intelligenta styr-, övervaknings- och kommunikationssystem till tunga fordon samt datoriserade apteringssystem för industriell skogsavverkning. Styrelsen upplöstes när Dasa såldes till Indutrade 2012.<BR> • Miljöfordon Syd, Växjö. Förening. Medlem i styrelsen 2007-11, vice ordförande 2008-2011.<BR> • ESSEMCE AB, Lindås. Tillverkade på den tiden industrirobotar till bl.a. skogsindustrin samt verktyg till glasindustrin. 2005-06, Styrelsesuppleant.


Anställd på Energikontor Sydost sen 2004.