Sarah Nilsson

Projektledare


Arbetar med EU-projekt och hållbarhetsfrågor.Tel. 0703-21 22 77
sarah.nilsson@energikontorsydost.se

"För mig är det viktigt att mitt arbete gör världen lite bättre och då är Energikontor Sydost en bra arbetsplats eftersom vi arbetar för ett hållbart energisystem. Klimatförändringarna är ett väldigt allvarligt hot mot människors möjlighet att leva ett bra liv på jorden. Att bidra till att motverka detta är min drivkraft i arbetet. "

Det här arbetar Sarah med

Projektledare med erfarenhet av arbete i kommun. Expert på projektutveckling och finansiering t ex från EU, Energimyndigheten och Vinnova.


Sitter på kontoret i Växjö

Bakgrund

Sarah har en magister i biologi från Stockholms universitet. Hon har sedan dess bl. a. arbetat på Vattenfall, inom KREAB-koncernen samt på Latinamerikagrupperna. Senast och i 16 år på olika positioner i Växjö kommun; som internationell samordnare, gruppchef och ansvarig för Växjö kommuns strategiska miljöarbete samt t.f. planeringschef. Har även arbetat som extern expert för EU-kommissionen vid utvärderingar av ansökningar samt uppdrag åt Energimyndigheten. Sarah är suppleant i styrelsen för Sustainable Småland och styrelseordförande i Measure & Change AB som utvecklar ett klimatverktyg.


Anställd på Energikontor Sydost sen 2011.