Kunskapsbank

Utlysning för såddfinansiering för Interreg South Baltic

Publicerad: 2021-09-17


Deadline 5 november 2021

Utlysning för såddfinansiering för Interreg South Baltic

Interreg South Baltic programmet öppnar upp den första möjligheten att söka såddfinansiering för att förbereda projektansökningar inför att programperioden 2021-2027 startar under 2022.

 

Utlysningen riktar sig till dig som vill samla ett partnerskap och utveckla en projektidé kring en gemensam utmaning i South Baltic-geografin. Ett av prioriteringsområdena inom det kommande programmet är att främja hållbar utveckling och blå och grön ekonomi. Det finns möjlighet att söka projektmedel som stödjer övergången mot grön hållbar energi, med fokus å utveckling, testning och spridning av lösningar för förnybar energi. inkl energilagring och överföring. 

Deadline 5 november 2021.

 

Vem kan söka: Aktörer i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län. 

 

Läs mer om utlysningen här.

 

Om Interreg South Baltic-programmet

Syftet är att stärka den regionala tillväxtpolitiken och bland annat genomföra insatser som bidrar till hållbar utveckling.  

 

För vår del i Sverige så är det fyra län som kan söka medel i programmet. Det är Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. I projekten ska man samverka interregionalt, dvs med partners i Danmark Tyskland Polen och Litauen. Partnerskap ska bestå av minst 2 olika organisationer från olika länder i programområdet och det gränsöverskridande mervärdet är en viktig faktor.  

 

Kontakta oss på Energikontor Sydost!

Vi på Energikontor Sydost är inte bara expeter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan. 
 

Ta kontakt med oss för att bolla idéer!

Kategorier

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

0 artiklar hittades

Se alla poster inom temat