Kunskapsbank

Nya leveransmetoder och affärs/driftsmodeller för de gröna sista kilometrarna samt optimering vägtransporter

Publicerad: 2021-07-02


Utlysning från Horisont Europa

Nya leveransmetoder och affärs/driftsmodeller för de gröna sista kilometrarna samt optimering vägtransporter

HORIZON-CL5-2021-D6-01-08 New delivery methods and business/operating models to green the last mile and optimise road transportUtlysningen riktar sig till utmaningen att den storskaliga introduktionen och tillämpningen av lastcyklar i stads- och stadsområden som har visat sig vara en gamechanger för städer: bilden av cykling förbättras,  cykling generellt ökar (både avseende gods och persontrafik), stadsrummet används mer effektivt, luftkvalitet, buller och säkerhetsnivåer samt livskvaliteten förbättras. 

Men denna innovativa lösning finns dock endast i ett fåtal städer och i bästa fall i startfasen i andra europeiska städer. Dess fulla potential har ännu inte uppnåtts i någon europeisk stad.

Projekten bör behandla både metoder, tekniska samt fordonsaspekter för att optimera leveranser av de sista kilometrarna, där fördelarna och hur det kan replikeras i flera städer.

Läs hela utlysningstexten

Deadline 2021-10-19.

Horisont Europa är EU:s stora innovation och forskningsprogram, som framför allt finansierar Europas forskning och innovation utveckling. Förutom det så erbjuder programmet kunskaps och erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande inom och utanför Europa. Horizon Europe är till för alla typer av organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle. Läs mer på Vinnovas hemsida

Kontakta oss på Energikontor Sydost!

Vi på Energikontor Sydost är inte bara expeter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan. 
 

Ta kontakt med oss för att bolla idéer!

Kategorier

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

0 artiklar hittades

Se alla poster inom temat