Kunskapsbank

Kommunicera forskning och forskningsresultat

Publicerad: 2021-07-07


Utlysning från Formas

Kommunicera forskning och forskningsresultat

Formas öppnar för möjligheter att söka medel till projekt som kommunicerar och populariserar forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande och samtidigt bidra till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås. 

 

 Projekten ska knyta an till Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar och samhällsbyggande och samtidigt bidra till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås. Du kan söka medel för upp till 36 månader långa projekt. Maximal finansiering för ett projekt är 1,8 miljoner kronor.

 

Utlysningen stänger 2021-11-10.

Kontakta oss på Energikontor Sydost!

Vi på Energikontor Sydost är inte bara expeter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan. 
 

Ta kontakt med oss för att bolla idéer!

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

0 artiklar hittades

Se alla poster inom temat