Kunskapsbank

Investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser

Publicerad: 2021-04-13


Utlysning från Naturvårdsverket

Investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser

Kort information

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.  

 

Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta. Därför är beräkningen av utsläppsminskning ett av de viktigaste underlagen i ansökan. Den som söker ska kunna visa hur utsläppen skulle se ut både med och utan investeringsstöd. De åtgärder som beräknas kunna ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.  Vid en likvärdig utsläpps-minskning tar Naturvårdsverket även hänsyn till spridning av teknik och till marknadsintroduktion samt till åtgärdernas effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning. 

 

Vem kan söka
Företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera kan beviljas stöd. 

 

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Ansökningsomgångar 2021: 
13-27 april 2021

24 augusti-9 september 2021

8-18 november 2021

Kontakta oss på Energikontor Sydost!

Vi på Energikontor Sydost är inte bara expeter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan. 
 

Ta kontakt med oss för att bolla idéer!

Kategorier

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

0 artiklar hittades

Se alla poster inom temat