Interreg Europa (Interreg Europe)

 

Programmets övergripande syfte är att möjliggöra nätverksbyggande mellan länder och regioner för att stimulera ekonomisk modernisering. Programmet syftar också till att förverkliga EU-kommissionens initiativ Regioner för ekonomisk omvandling, där regioner i nära samverkan med kommissionen utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer. Huvudsakligen erfarenhetsutbyte och strategiarbete. Man jobbar i regionala intressegrupper för att påverka policier och strukturfonders innehåll.

 

Prioriteringar inom energi

En prioritering kallas "Stöd till omställning till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer".

 

Partnerskap

Man måste vara minst 3 länder från EU.

 

Finansiering och omfattning

Finansieringsgraden är 85% med 15% av personalkostnad i overhead. Projekten är vanligtvis stora med många partners och treåriga.

 

Ansökningsdatum 

1 gång per år, se Utlysningar.

 

Mer information

Läs mer på Interreg Europes hemsida.