Fossilfria drivmedel Fossilfria drivmedel

Fossilfria drivmedel

För att Sveriges fordonsflotta ska kunna minska sina utsläpp av fossila växthusgaser så behövs en omställning till alternativa drivmedel. Här samlar vi vårt material och aktiviteter kring fossilfria drivmedel.

Nätverk för fossilbränslefria kommuner

Tematräffar:

 • Tema 0: Information till politiker i befintligt forum (mellankommunal nämnd el dyl) för att förankra nätverkets arbete och ge signal till förvaltningar att prioritera detta.
 • Tema 1: Strategiskt arbete i kommunen.
 1. Se dokumentation från startmötet i Emmaboda 2017-03-03
 • Tema 2: Drivmedel, övergripande jämförelser med fokus på hållbar utveckling ur flera perspektiv.
 1. Se dokumentation från mötet i Växjö 2017-04-06
 • Tema 3: Hållbara drivmedel för persontransporter
 1. Se artikel från Karlshamn 9 maj 
 2. Se presentationer från Karlshamn 9 maj
 • Tema 4: Hållbara drivmedel för lätta och tunga transporter
 • Tema 5: Hållbara drivmedel för arbetsmaskiner
 1. Se presentationer från träffen i Karlskrona 18 maj  
 2. Se information om träff i Mönsterås 19 maj 
 • Tema 6: Optimera fordonsflottan. Hur kan fordonsflottan sättas samman och optimeras för att skapa bästa förutsättningarna för en minskad klimatpåverkan? 
 • Tema 7: Optimera resandet. Användaren i fokus, tex sparsam körning, källsortering av resor, hur man kan påverka beteende och inställning till drivmedel och fordon. 
 • Tema 8: Upphandling och avrop. 
 • Tema 9: Policy för drivmedel och fordon samt andra lösningar på hinder som identifierades i träff 1 och 2. Hur går vi vidare?
 • Tema 10. Gemensam träff: Alla tre nätverken har en avslutande gemensam träff med fokus på länsöverskridande erfarenhetsutbyte där goda exempel presenteras.