För femte året i rad arrangerar Energikontor Sydost en heldagskonferens ägnad åt energi- och klimatfrågor i ett regional perspektiv med utblick i Sverige och världen.


 

Välkommen till EnergiTing Sydost 2014

 

Med inspiration och konkreta förslag på hur vi tillsammans kan möta dagens och morgondagens miljöutmaningar och genom att ta del av andras erfarenheter och goda exempel hoppas vi att kunna inspirera till fortsatt hållbarhetsarbete i skolan, vid offentliga upphandlingar, vid förvaltande av byggnader eller vid hantering av våra transporter.

 

Konferensen startar och slutar i plenum med gemensam inledning och avslutning.Hälsar oss välkomna till Kronoberg och Alvesta gör Niklas Nillroth, Global miljö- och hållbarhetschef inom Volvo Construction Equipment leder miljö- och hållbarhetsarbetet inom Volvos affärsområde för entreprenadmaskiner.  Niklas berättar om Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar. Vad innebär detta för en av världen största tillverkare av tunga kommersiella fordon och entreprenadmaskiner? 

 
Anders Jidesjö, phd, naturvetenskapernas didaktik, Linköpings Universitet fortsätter sedan dagen i Plenum genom att prata om "Skolan som medaktör i ett hållbart samhällsbygge".

 

Efter den gemensamma inledningen fortsätter dagen i fyra paralella spår. När vi sedan återsamlas i Plenum kommer vi att få lyssna på Caroline Petersson. 

 

Caroline Petersson är en av grundarna av Camino, ett mediakooperativ som sprider berättelser för en grönare, godare och skönare framtid, bland annat genom livsstilsmagasinet med samma namn. Caroline skriver reportage för magasinet, ansvarar för marknadsföring och ekonomi och är flitigt anlitad som föreläsare. Caroline föreläsning heter:

Nio hållbarhetstrender som inger hopp

I våras sammanställde Camino en rapport som listar nio hållbarhetstrender som har potential att förändra världen. Caroline på Camino avslutar vår dag genom att berätta mer om dessa trender och hur de yttrar sig både i Sverige och världen. 

 

Fullständigt program hittar du här, nedan kan du klicka på detajerat program för resp spår. 

 

Lågenergibyggnader

Verktyg och metoder för att möjliggöra låg energiförbrukning vid ny- och ombyggnad. Föreläsningar och presentation av goda exempel.

Kunskap - en förnybar resurs

Nya insikter och inspiration i lärandet för hållbar utveckling, från förskola till gymnasiet. 


Per-Erik Nilsson, CIT
Lönsam halvering av energi-användningen i lokalbyggnader

Den av nätverket BELOK utvecklade Totalmetodiken etableras allt mer och ger mycket goda resultat där man når längre vad gäller minskad energianvändning inom ramen för de lönsamhetsvillkor som satts upp.

Pia Linghede, Håll Sverige rent

Engagerande undervisning om klimat och energi i (åk 4-9)

Workshop om klimat- och energiundervisning utifrån en ny didaktisk vägledning som baseras på forskning och praktiskt erfarenhet. Ni får också tips på uppgifter och projekt att ta med direkt till klassrummet.
 

Hållbar upphandling - med energi i fokus!

Med siktet rätt inställt och med en strategi som genomsyrar hela organisationen kan upphandling bli ett kraftfullt verktyg för att nå energi- och klimatmål. 

Hur skapar vi ett trafiksnålt samhälle?

Om hur man med hjälp av samhälls- och transportplanering kan bygga attraktiva och hållbara samhällen, samt goda exempel från framsynta kommuner och företag i regionen.

Astrid Stockenberg, Huddinge kommun 
Att börja tänka målmedvetet hållbart

Vad behövs för att komma igång med hållbar upphandling? Här visas exempel på inköpsprocessen och vilka moment som är bra att ha med för att säkerställa att hållbarhetsfrågorna är med.

Krister Wall, Trafikverket
Staden och dess transporter 

För att klara samhällets klimatmål för hållbara transporter krävs olika åtgärder. Förutom alternativa bränslen, effektivare fordon och framförande av fordonen behöver vi stimulera en samhällsomställning mot minskade transporter.

Hur når vi hållbarhet?

Regionens politiker, offentliga aktörer och företagare tar dagligen en mångfald av stora och små beslut som påverkar våra möjligheter att nå ett hållbart energisystem. Det är vid vårt dagliga arbete via inköp och upphandlingar, vid planering och utveckling av våra bostäder, samhällen och städer eller vid planering och genomförandet av utbildning i våra skolor som mycket av vårt hållbarhetsarbete sker.

Jag välkomnar er alla till årets EnergiTing där vi kommer att ge er ny kunskap och fler verktyg för att lyckas i hållbarhetsarbetet!

Tillbaka till EnergiTing Sydost


Kontakt:

Christel  Liljegren

Christel Liljegren 
Avdelningschef projekt

Tel. 0706-20 83 08 
E-post

läs mer


 

      Snabbfakta

Datum: Torsdag 13 nov 2014

Tid:       9.30 - 16.30
Plats:    Hotell Rådmannen, Alvesta
Pris:      950 kr exkl.moms

 

Sista anmälningsdag: 6 november

 


      Deltagare 

 Inbjudna till EnergiTing Sydost är    politiker och tjänstemän inom      kommun, landsting, länsstyrelser  och regionförbund, samt företag  och organisationer inom  energisektorn - både byggnader,  transporter och utbildning. 

 


      Hitta hit

 

Hotellet ligger 100 meter från järnvägsstationen i Alvesta.

 

Alvesta är en knutpunkt för kollektivtrafik så det är enkelt att
ta sig hit.


      Media

Samling kring energifrågor 
2014-11-25 Växjöbladet Kronobergaren


 

 


Program


Prenumerera på uppdateringar om EnergiTing Sydost

Läs Fler föreläsare klara

Läs Inbjudan

Läs Förhandsinbjudan


Presentationer från EnergiTinget


EnergiTing Sydost arrangeras av

 

 

i samarbete med