Mötesplatsen för dig som arbetar med energi & hållbarhetsfrågor i Kronoberg, Kalmar och Blekinge!
 

Vi lyfter blicken! - Så bygger vi ett smart och hållbart samhälle!

Under årets Energiting reder vi ut vilka bra affärsmodeller som finns för att skapa ett hållbart samhälle där vi återskapar resurser, slänger mindre avfall och sparar pengar. Vi visar på nya tekniker för hållbar renovering och på vilka framsteg som gjorts inom bioenergi. Vi tittar på hur människor reser – vilka utmaningar som finns inom stad och landsbygd och om cykelns roll och möjligheter i ett hållbart samhälle. Vi presenterar också vilka möjligheter som finns för kommuner och organisationer att finansiera klimat- och miljöinsatser. 


Vi har redan den mesta tekniken till hands. Solenergi, vindkraft, bioenergi och andra förnybara energikällor är på väg att bli en naturlig del i vårt energisystem. Vi har möjlighet att köra våra fordon på förnybart bränsle, fler kommuner har börjat satsa på kommunal samlastning och fossilfri kollektivtrafik. Vi är på väg att skapa ett hållbart samhälle, men vi måste växla upp tempot!

På årets Energiting lyfter vi blicken, ser det hela ur ett samhällsperspektiv och sätter det i ett sammanhang!

Välkommen till Blomstermåla 16 november!

”Energiting sydost är ett viktigt forum för energi- och hållbarhetsfrågor och jag ser fram emot att få välkomna er alla till Blomstermåla.

- Anders Johansson, kommunalråd, Mönsterås kommun

 

 

Håll utkik!      

Prenumerera på uppdateringar om EnergiTing Sydost

Program

Nedan ser du Programöversikt med gemensamma plenumdelar, samt tre olika flikar med de sex olika sessionerna du har att välja på. Vi uppdaterar programmet allteftersom. 

 

Häng med på studiebesök till Ålem Energis nyrenoverade vattenkraftverk! Klicka här för att läsa mer. 

 

Obs! Har du svårt att se hela nedanstående program på din dator? Byt webbläsare till Google Chrome. 

08.45 Registrering, kaffe och minimässa

Plenum

9.30 Christel Liljegren hälsar välkommen

9.40 Mönsterås kommunalråd Anders Johansson hälsar välkommen
 

9.50 - 10.30 Ledarskap för en hållbar framtid – Göran Carstedt
Vad skulle hända om människor styrdes av goda idéer snarare än av chefer? Tänk om förändring handlar mindre om att förstå nya saker eller att ha nya idéer – utan om att se gamla saker ur ett annat perspektiv? Tänk om organisationer inte agerade som maskiner, utan mer som levande samhällen?
 

Göran Carstedt, internationellt erkänd föreläsare och expert inom ledarskap och organisationers lärande och förändring, inleder årets Energiting med denna inspirerande och tankeväckande föreläsning om framtidens utmaningar med fokus på ledarskap för en hållbar framtid!
 

Tre parallella sessioner

10.40 - 11.25 Se flikar för detaljer

Fika och minimässa

Tre parallella sessioner

11.45 - 12.35 Se flikar för detaljer

Lunch, diskussioner, mingel och minimässa

Plenum

Eftermiddagens plenum arrangeras i samarbete med Kalmar Energi. 

13.45 - 14.00 Förändra världen från Kalmar – bli en energirebell! - Théresé Andersen, Kalmar Energi
Kalmar Energi ger exempel på hur man som ett lokalt energiföretag kan kommunicera hållbarhet genom värdeskapande och engagemangsdrivande innehåll.
 

14.00 - 14.50 Inspirationsföredrag "Så kommunicerar ni hållbarhetsarbetet" - Daniel Skog, Westander
Genom att kommunicera kring hållbarhet inspirerar ni andra och driver hållbarhetsarbetet framåt. Många organisationer jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor och tar fram en hållbarhetsredovisning, men de glömmer bort att kommunicera om hållbarhetsarbetet internt och externt. Det som vi pratar om ofta upplevs också som viktigare, därför ska vi prata mycket om hållbarhetsarbetet.
Inspirationsföredraget ”Så kommunicerar ni hållbarhetsarbetet” utgår från Westanders kurs Kommunicera hållbarhet och våra bästa tips om hållbarhetskommunikation. Deltagarna får konkreta exempel från andra organisationer och tips med sig hem som de kan använda i sina organisationer. Under föredraget delas Westanders pr-handbok ut till alla åhörare. Pr-handboken 2019 innehåller bland annat massor av tips om hållbarhetskommunikation, klimatkommunikation och kommunikationsknuffar även känt som ”nudging”.
 

14.50 - 15.00 Avslutning och summering

15.00 - 15.30 Möjlighet till studiebesök
Efter Energitinget har du möjlighet att besöka Ålem Energis nyrenoverade vattenkraftverk i Skälleryd, ca 3 km från Blomstermåla. Läs mer om studiebesöket

 

 

 

Läs mer

Visa mindre

Om: Vi lever som om vi hade 1,7 jordklot till förfogande och i Sverige som om vi hade ungefär 4 jordklot, enligt nya beräkningar från Global Footprint Network och Världsnaturfonden. Allt mer fokus läggs nu på att jordens resurser är begränsade och vårt sätt att tänka och handla kommer att behöva ändras i grunden. Vi måste gå från linjära processer till att tänka kretslopp! Cirkulär ekonomi blir en allt viktigare del i utvecklingen av ett hållbart samhälle och det kommer att finnas många möjligheter för nya affärsmodeller.

Moderator: Pierre Ståhl, Energikontor Sydost
 

Morgonpasset

10.40 Trender inom cirkulär ekonomi

Föredrag

Möjligheter med cirkulär ekonomi - Tobias Jansson, Circular Economy.se 

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går resurseffektivitet hand i hand med affärsnytta med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller. Varför har vi människor problem med avfall och utsläpp när myrorna klarar sig bra i sina samhällen?
Om vi tänker om och designar produkter och affärsmodeller 100 procent rätt från början kan vi skapa en långsiktig lösning som fungerar lika bra som systemen i naturen med material som flödar i loopar utan avfall – och samtidigt spara stora pengar för företag och organisationer.Tobias föredrag ger inspirerande exempel samt en översikt över ett antal trender/utvecklingsspår där det händer mycket just nu.

 

11.25 Fika, mingel och minimässa
 

Efter fikat

11.50 Cirkulär ekonomi i praktiken

Hållbar återvinning - Taina Flink, STENA RECYCLING AB
Materialåtervinning är en viktig åtgärd för att uppnå våra klimatmål. Effektiv materialåtervinning innebär dessutom minskade kostnader för företag och samhället i stort. Lokalt restmaterial blir nya globala råvaror.
Det finns dock utmaningar när man ska återvinna dagens ofta komplexa produkter. Till exempel ger rätt konstruktion förutsättningar för en framtida effektiv återvinning.

 

Regionala exempel - Pierre Ståhl, Energikontor Sydost
Ett företags restprodukter kan vara värdefulla för någon annan verksamhet. Om företag samarbetar kring detta kan resurser och kostnader sparas. Detta kallas ibland Industriell Symbios. Vi visar upp några exempel på detta från regionen och från Europa.

 

Workshop - Cirkulär ekonomi i vår region - Tobias Jansson, Circular Economy.se
Vi vill alla ha fortsatt välfärd men behöver då utnyttja jordens resurser på ett bättre sätt för att de ska räcka i framtiden. På vilket sätt kan näringslivet hitta nya hållbara affärer?
Utifrån de trender som Tobias beskrivit tidigare under dagen och de goda exempel som visats, spånar vi kring vad vi kan utveckla i vår region.

 

12.35 Lunch, diskussioner, mingel och minimässa

Läs mer

Visa mindre

Om: Smarta samhällen bygger på energieffektiva sätt att bygga våra konstruktioner och använda förnybara energikällor för att driva dem med. Vi lyfter framsteg som gjorts inom byggteknik och bioenergi. 
Moderator: Johanna Wallin, Energikontor Sydost
 

Morgonpasset

10.40 Fjärrkyla och småskalig kraftvärme

Föredrag:

Fjärrkylaloop - en framtidslösning för ett hållbart samhälle - Sofie Nielsen, Växjö Energi AB

Växjö Energi har skapat ett nytt, innovativt fjärrkylasystem som gör att energin kan användas i flera steg. Med den energilösning som fjärrkylanätet utgör kan den förnybara energin delas på ett resurssmart sätt. Ett energiöverskott eller restenergi som uppstår i en del av nätet kan enkelt skickas till en annan del av nätet där ett passande behov finns och restenergin kan användas – igen. Nytt är även installationen av lågtempererad fjärrvärme.
 

Småskalig kraftvärme – väderoberoende elproduktion när elbehovet är som störst - Daniella Johansson, Energikontor Sydost

I Sverige finns ca 520 fjärrvärmenät, men endast ca 94 av dem har elproduktion. Med småskalig kraftvärme kan fjärrvärmeproduktionen bli mer effektiv och producera både el och värme i större utsträckning. Hushållsel till 32 villor eller 163 MWh el – så mycket el har Ronneby Miljöteknik producerat genom att vara först ut i Sverige att ansluta en ORC-turbin till den befintliga fjärrvärmepannan i Bräke-hoby.
 

11.25 Fika, mingel och minimässa
 

Efter fikat

11.50 Energieffektiv renovering och smarta tekniker

Föredrag:

Smart renovering av flerfamiljshus i Växjö sänkte energiåtgången till hälften - Stefan Olsson, Energikontor Sydost

Genom en kombination av metoder för planering och innovativa lösningar som värmeåtervinning av spillvatten  med mera, så har ett område med miljonprogramshus i Växjö halverat energiåtgången. Totalmetoden är ett sätt att räkna hem ett paket av energieffektiviseringsåtgärder vid renovering för största effekt.

 

The "Internet of things" och individuell mätning - Per Bengtsson, Wexnet

Interface of life är en mjukvaruplattform som visualiserar hyresgästers el- och varm- respektive kallvattenförbrukning i realtid samtidigt som systemet också är en kommunikationsplattform för dubbelriktad kommunikation med hyresgästerna. Växjöbostäder har beslutat att installera systemet i alla sina hyresfastigheter. Systemet använder sig av både bredband samt Z-wave och LoRa för smarta styr- och mätsystem i byggnaden. Z-wave och LoRa är exempel på smalbandsradiosystem som är grunden till Internet of Things. Ett exempel är sensorer i soptunnor som meddelar när det är dags att tömma soptunnan.


12.35 Lunch, diskussioner, mingel och minimässa

Läs mer

Visa mindre

Om: De här sessionerna har två separata inriktningar:
 

Klimatsmart resande: Sveriges målsättning är att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent 2030 jämfört med år 2010. För att nå det målet krävs en kraftfull teknisk utveckling och ökad andel förnybar energi. Men den knappa tiden gör att detta inte är tillräckligt. Det krävs även en samhällsutveckling där den egna bilen spelar en mindre roll som transportmedel och där tillgänglighet skapas genom god kollektivtrafik och goda möjligheter att gå, cykla och samåka. Den enskilda  individens val av klimatsmarta färdmedel i högre utsträckning spelar en viktig roll i vår gemensamma resa mot ett hållbart samhälle och en hållbar framtid för kommande generationer. Med detta som bakgrund lyfter vi i år fram en föreläsning som handlar just om individens val och det svåra i att välja rätt när det faktiskt inte alltid är lätt. 
 

Hållbar finansiering: För att få verkstad behövs finansiering. I den här delen av Energiting Sydost presenteras två sätt att faktiskt finansiera arbetet för att bli ett hållbart samhälle. Den ena modellen – Gröna lån- är handfast och tydlig, kanske enkel och självklar för många organisationer, men tål att upprepas. Kommuninvest som står bakom Gröna lån guidar oss hur man går vidare. Ett annat sätt är att medverka till att utveckla innovativa projekt och idéer samt genomförande, tex finansiera extern finansiering som Horisont 2020. Här kommer VINNOVA berätta om möjligheterna för offentlig sektor.


 

Morgonpasset, moderator: Jenny Bäckström, Energikontor Sydost

10.40 Klimatsmart resande

Föredrag:

Om konsten att leva utan bil - David Sennerstrand, livutanbil.se

Som många andra storstadsbor klarade sig David utmärkt utan bil med den i Stockholm väl utbyggda kollektivtrafiken. Men efter sin högskoleexamen fick han två eftertraktade jobb – ett strax norr om Uppsala och ett i Vadstena. Arbetsplatserna där han skulle jobba låg båda en bra bit från närmaste järnvägsstation men trots det bestämde sig David för att inte skaffa bil och istället försöka jobbpendla med kollektiva färdmedel; något som skulle visa sig vara mer besvärligt, tidsödande - och givande - än han någonsin kunnat föreställa sig. ”Om konsten att leva utan bil” är en underhållande stand up-föreläsning där skådespelaren och cykelbloggaren David Sennerstrand berättar sin egen historia, som börjar med en stor fascination för det mesta som brummar och går på bensin och slutar i totalpassion för cykeln. 
 

11.25 Fika, mingel och minimässa
 

Efter fikat, moderatorer: Lena Eckerberg och Tommy Lindström, Energikontor Sydost

11.50 Hållbar finansiering

Föredrag:

Gröna lån – för kommunal finansiering med hållbarhetsperspektiv - Ann Sörman, kundansvarig Kommuninvest
Gröna lån kan finansiera hållbara investeringar för offentlig sektor. Pengarna kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön. Det är ett utmärkt verktyg för att uppmärksamma och driva på miljöarbetet samt för att underlätta samarbete mellan ekonomi- och miljöspecialister. 
 

Möjligheter för offentlig sektor i Horisont 2020. Vad är på gång nu? -  Esa Stenberg, Nationell kontaktperson & bitr expert Horisont 2020 Internationellt samarbete Vinnova
EUs ramprogram för forskning och innovation heter Horisont 2020. Mest pengar har avsatts för att hitta lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar där energi och transporter är två av de prioriterade utmaningarna. De offentliga aktörerna är självklara experter på samhällsutmaningar. På Energiting Sydost berättar Esa Stenberg från Vinnova om vad som är aktuellt just nu för offentlig sektor.
 

12.35 Lunch, diskussioner, mingel och minimässa

 

Läs mer

Visa mindre

+ Datum, pris, plats och anmälan

Datum: 16 november 2018

Plats: Folkets hus, Storgatan 83, Blomstermåla

Tid: 09.30 - 15.00 (registrering 08.45  - 09.30)
 

Konferensavgift

Deltagare  

 

                           

Medlem *
1350 kr exkl moms
Icke-medlem 
1650 kr exkl moms
Student
500 kr inkl moms

 

I konferensavgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. För avanmälningar efter den 9 november tas en avgift på 500 kr ut. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

*Medlemmar i föreningen Energikontor Sydost, samt deras kommunalägda bolag.     
 

Anmäl dig här

 

Minimässa - ställ ut på Energitinget!

Vill du ställa ut med ditt företag/organisation? Vi erbjudermonterplatser för 2000 kr styck ex moms. I priset ingår tillträde till föreläsningar samt lunch och fika för en (1) person. Övriga monterdeltagare betalar vanlig anmälningsavgift. Meddela ditt intresse att ställa ut till Annica Lindh. Läs mer

+ Arrangörer och sponsorer

Energiting Sydost ambulerar mellan Kronoberg, Kalmar och Blekinge län varje år. 

Energiting Sydost 2018 arrangeras av Energikontor Sydost med stöd av Länsstyrelsen i Kalmar län, Mönsterås kommun och Kalmar Energi. 

 

                

 

 

Deltagande projekt finansierade av följande program