Tack!

Vi på Energikontor Sydost vill ge ett stort tack till alla er som

var med på Energiting Sydost 2018 i Blomstermåla!

 

Energiting Sydost arrangerades av                                    med stöd av 

 

              

Bilder från Energiting Sydost 2018 

     

 

Vi ställde ut på minimässan

 

Elcykelpunkten är ett företag i Stockholm med passion för elcyklar. På årets Energiting ställde de ut elcyklar som deltagarna fick prova på. Deltagare hade även chans att vinna en elcykel till sitt företag!

Läs mer om företaget på elcykelpunkten.se

Affärsverken håller på att bygga Sveriges största solpark på en gammal deponi i Karlskrona.  Solparken är andelsägd och ger såväl företag som privatpersoner möjlighet till en hållbar investering i solenergi. Delbart är hållbart! Läs mer på affarsverken.se

 

        

 

Länsstyrelserna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län stod på plats och informerade om Klimatklivet, Solcellsstödet och Incitamentsprojektet. 

Läs mer på lansstyrelsen.se

Värdkommunen Mönsteråsställde ut på minimässan både från Tekniska kontoret och energi- och klimatrådgivningen. 

monsteras.se 

Mörbylånga kommun presenterade goda exempel på hur de använder lastcyklar i sin barnverksamhet. Energitinget blev också arena för premiärvisningen av deras nya informationsfilm i ämnet. 

morbylanga.se 

Oskarshamns kommun ställde ut om CEK-projektet (Coacher för energi och klimat) som bedrivs inom kommunen. oskarshamn.se