Mötesplatsen för dig som arbetar med energi & hållbarhetsfrågor i Kronoberg, Kalmar och Blekinge!
 

Vi lyfter blicken! - Så bygger vi ett smart och hållbart samhälle!

Under årets Energiting reder vi ut vilka bra affärsmodeller som finns för att skapa ett hållbart samhälle. Vi visar på nya tekniker för hållbar renovering. Vi tittar på hur människor reser – vilka utmaningar som finns inom stad och landsbygd och om cykelns roll och möjligheter i ett hållbart samhälle. Vi presenterar också vilka möjligheter finns för kommuner och organisationer att finansiera klimat- och miljöinsatser. 


Vi har redan den mesta tekniken till hands. Solenergi, vindkraft, bioenergi och andra förnybara energikällor är på väg att bli en naturlig del i vårt energisystem. Vi har möjlighet att köra våra fordon på förnybart bränsle, fler kommuner har börjat satsa på kommunal samlastning och fossilfri kollektivtrafik. Vi är på väg att skapa ett hållbart samhälle, men vi måste växla upp tempot!

På årets Energiting lyfter vi blicken, ser det hela ur ett samhällsperspektiv och sätter det i ett sammanhang!

Välkommen till Blomstermåla 16 november!

Program

Nedan ser du Programöversikt med gemensamma plenumdelar, samt tre olika flikar med de sex olika sessionerna du har att välja på. Vi uppdaterar programmet allteftersom. 

 

Obs! Har du svårt att se hela nedanstående program på din dator? Byt webbläsare till Google Chrome. 

08.45 Registrering, kaffe och minimässa

Plenum

9.30 Christel Liljegren hälsar välkommen

9.40 Kommunalråd/kommunchef i Mönsterås hälsar välkomna

9.50 -10.30 Gästföreläsare

Tre parallella sessioner

10:40 - 11:25 Se flikar för detaljer

Fika och minimässa

Tre parallella sessioner

11:45 - 12:35 Se flikar för detaljer

Lunch, diskussioner, mingel och minimässa

Plenum

13:45 - 15:00 Avslutning och summering

15:00 - 16:30 Extra: för den som vill fortsätta med en fördjupad diskussion

 

 

 

 

Läs mer

Visa mindre

Om: Cirkulär ekonomi blir en allt viktigare del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Därför lyfter vi två pass som behandlar ämnet både i teori och i praktik.
 

Morgonpasset

10.40 Trender inom cirkulär ekonomi

Föredrag

Möjligheter med cirkulär ekonomi - Tobias Jansson, Circular Economy.se 

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går resurseffektivitet hand i hand med affärsnytta med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller. Varför har vi människor problem med avfall och utsläpp när myrorna klarar sig bra i sina samhällen?
Om vi tänker om och designar produkter och affärsmodeller 100 procent rätt från början kan vi skapa en långsiktig lösning som fungerar lika bra som systemen i naturen med material som flödar i loopar utan avfall – och samtidigt spara stora pengar för företag och organisationer.

11.25 Fika, mingel och minimässa
 

Efter fikat

11.50 Cirkulär ekonomi i praktiken

Föredrag:

Goda exempel från Malmö stad
 

12.35 Lunch, diskussioner, mingel och minimässa

Läs mer

Visa mindre

Om: Smarta samhällen bygger på energieffektiva sätt att bygga våra konstruktioner och använda förnybara energikällor för att driva dem med. Vi lyfter framsteg som gjorts inom byggteknik och bioenergi. 
 

Morgonpasset

10.40 Fjärrkyla och småskalig kraftvärme

Föredrag:

FjärrkylaSofie Nielsson, VEAB

Småskalig kraftvärme - Daniella Johansson, Energikontor Sydost

11.25 Fika, mingel och minimässa
 

Efter fikat

11.50 Energieffektiv renovering och smarta tekniker

Föredrag:

Energieffektiva byggnader - Stefan Olsson, Energikontor Sydost
 

The "Internet of things" och individuell mätning - Per Bengtsson, Ljusare Framtid Karemter AB
 

12.35 Lunch, diskussioner, mingel och minimässa

Läs mer

Visa mindre

Om: De här sessionerna har två separata inriktningar, med fokus på hållbara resealternativ under morgonpasset och fokus på finansieringsmöjligheter och Gröna lån efter fikat.
 

Morgonpasset

10.40 Klimatsmart resande
 

11.25 Fika, mingel och minimässa
 

Efter fikat

11.50 Hållbar finansiering

Föredrag:

”Gröna lån – för offentlig finansiering med hållbarhetsperspektiv” - Ann Sörman, kundansvarig Kommuninvest


Klimatklivet - Länsstyrelsen i Kalmar län
 

12.35 Lunch, diskussioner, mingel och minimässa

 

Läs mer

Visa mindre

  EnergiTing Sydost ambulerar mellan Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. I år har turen kommit till Mönsters kommun att stå värd. 

Datum, pris, plats och anmälan

Datum: 16 november 2018

Plats: Folkets hus, Storgatan 83, Blomstermåla

Tid: 09.30 - 15.00 (registrering 08.45  - 09.30)

Obs! Möjlighet finns för de som önskar stanna kvar efter kl 15 och diskutera vidare.
 

Konferensavgift

Deltagare  

 

                           

Medlem *
1350 kr
Icke-medlem 
1650 kr

 

Angivna priser är exklusive moms. 

 

I konferensavgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.  För avanmälningar efter den 9 november tas en avgift på 500 kr ut. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

*Medlemmar i föreningen Energikontor Sydost, samt deras kommunalägda bolag.     

 

Minimässa - ställ ut på Energitinget!

Vill du ställa ut med ditt företag/organisation? Vi erbjudermonterplatser för 2000 kr styck ex moms. I priset ingår tillträde till föreläsningar samt lunch och fika för en (1) person. Övriga monterdeltagare betalar vanlig anmälningsavgift. Meddela ditt intresse att ställa ut till Annica Lindh. Läs mer

 

Anmäl dig här

Arrangörer och sponsorer

Energiting Sydost 2018 arrangeras av Energikontor Sydost med stöd av Länsstyrelsen i Kalmar län samt Mönsterås kommun.

 

                        

 

 

Deltagande projekt finansierade av följande program