Tack!

 

Vi på Energikontor Sydost vill ge ett stort tack till alla er som var med på EnergiTing Sydost 2017  i Ljungby! 
Vi skulle gärna vilja ta del av era synpunkter.  Ta några minuter och  utvärdera Energitinget i Ljungby.

 

 

 

Obs! Har du svårt att se hela nedanstående program på din dator? Byt webbläsare till Google Chrome. 

 

Plenum

09:45 Magnus Gunnarsson, kommunalråd i Ljungby och Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost hälsar välkomna

10:00 Inledningstal av Fil dr Lina K Wiles - Från svart till grönt – om världens största omställningsprojekt

Världen är mitt uppe i en omställning, från en fossildriven, linjär ekonomin, till en mer holistisk, hållbar ekonomi där förnybar energi är nyckeln. Men vad innebär det för oss? 

Hur hänger globala klimat- och hållbarhetsmål ihop med svenska miljömål, och hur kopplar man ihop dessa med ambitionerna och utmaningarna i den egna verksamheten? 

 

 Tre parallella spår

10:40 - 11:25 Se flikarna bredvid för detaljer

Fika

11:50 - 12:35 Spåren fortsätter

Lunch

13:45 - 15:15 Spåren fortsätter

Fika

Plenum

15:45 Summering av dagen och framtidsspaning, Roger Gunnarsson, Anna Månsson och Jesper Danielsson, Energikontor Sydost

16.25 Avslutning, Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost

 

 

 

 

Läs mer

Visa mindre

Småländska byggbranschen

Nyheter och inspiration

Moderatorer: Stefan Olsson och Katrine Svensson, Energikontor Sydost
 

Ljus i människans tjänst

10.40 Ta hjälp av solen och dagsljuset - Johan Röklander, Sweco

Bygg med solen och dagsljuset i fokus, en avvägning mellan att släppa in ljus och avskärma från värme.

10.55 Ljus ur ett energieffektiviseringsperspektiv -  Louise Ödlund, Linköpings universitet 

Om utvecklingen kring ljus i industri och företag.

11.10 Ljus ur ett användarperspektiv - Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost

Vi ska bli energieffektivare, minska vår klimatpåverkan och skapa ett hållbart, jämställt och rättvist samhälle. 
Med rätt belysning och ljussättning inne och ute kommer du en bra bit på vägen. Nuläge – nya mål – nyckeltal och uppföljning, en spännande resa!

 

Fika, mingel och minimässa

11.50 Forts Ljus i människans tjänst

Lunch, mingel och minimässa

13.45 Interface of life – ett nytt sätt att kommunicera för/med hyresgäster – Per Bengtsson, Ljusare Framtid Karemter AB

Per lyfter kommunikationskoncept framtaget i Ready, ett projekt som visar hur smart data kan användas för gröna affärslösningar inom transporter och byggnadsrenovering. 

14.15 Kv. Docenten 1, Växjö – industriellt träbyggnad med stöd av betong och ICA. Hur når vi och verifierar ställda energikrav - Håkan Gustavsson, Växjöbostäder

Nyproduktion av 248 nya studentlägenheter i en 3D-fastighetsbildning ihop med ICA fastigheter i Växjö. Utmaningar och lösningar för att klara ställda krav. Växjö kommuns krav på effektiv energi användning för bostäder: 55 kWh/m2 och år, anslutning till kommunalt fjärrvärmenät och Växjö kommuns träbyggnadsstrategi. 

 

14.45 Energisamverkan mellan ishall, idrottshall, simhall och skola  - Lars Lindgren, Ljungby kommun

Kylmaskinerna för en hockeyarena alstrar stora mängder spillvärme. I de flesta ishallar återvinnes en del av denna värme för att värma ishallen. I Ljungby använder vi även spillvärmen för att värma intilliggande idrotts- och simhall, inklusive badbassänger. Dessutom nyttjas ishallens kylmaskiner sommartid för komfortkyla till en närbelägen skola.  

 

Fika, mingel och minimässa

Läs mer

Visa mindre

Fossilbränslefria Sydostkommuner

Strategier och lösningar för att nå dit
 

Diskutera hållbara drivmedel med expertpanelen, öka din kunskap om strategier och mål, samt inspireras av innovativa energieffektiva lösningar för offentlig och privat sektor.
 

Moderator: Per Hansson, Region Kronoberg

 

10:45 Drivmedelsstrategi för fossilfrihet - Sara Andersson, 2050

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Vilka är de stora utmaningarna och hur kan ert företag eller organisation bli en del av lösningen? Hur du kartlägger din organisations eller företags påverkan, sätter mål och tar fram en strategi för att minska utsläppen och bli fossilfri.

 

11.05 Drivmedel från förnybara råvaror - Sören Eriksson, Preem

Möjligheter och hinder för en drivmedelsproducent i Sverige. Från en drivmedelstillverkares perspektiv. 

 

Fika, mingel och minimässa

 

11.50 Kommunernas kraft i omställningen - Maria Ivansson, Klimatkommunerna 

Klimatkommunerna visar redan i dag att det är möjligt att gå längre i klimatomställning än de nationella målen, bara förutsättningar ges. Både kunskap och vilja finns. Gemensamt kan visionerna om ett hållbart samhälle förverkligas.

12.00 Diskussion: Hållbar omställning till fossilfri transportsektor. Nationellt och regionalt perspektiv på användning, produktion och styrmedel. Diskussionen modereras av Lina K Wiles
Möjlighet att skicka in frågor i förväg!

Expertpanel:
Erik Furusjö, IVL
Tidigare talare

 

Lunch, mingel och minimässa

 

13.45 Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon 2014-17 med utblick till 2020. Hur har vi lyckats? - Hannele Johansson, Energikontor Sydost

Under åren 2011-13 arbetade en arbetsgrupp sammansatt av Biogas Sydosts medlemmar tillsammans med länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län för att ta fram en regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon. Flera regionala intressenter deltog i de seminarier och workshops som arrangerades under resans gång. 150 intressenter fick strategin på remiss och 34 olika instanser, varav 23 av regionens 25 kommuner, svarade på den. Hannele Johansson, projektledare för Biogas Sydost gör under EnergiTing Sydost ett bokslut över de mål som sattes och utfallet av de beslutade åtgärderna.
 

14.05 Biogas - världens smartaste bilbränsle – Janne Rapp, Biogasakademin

I en värld där 2/3 av all elektricitet tillverkas av kol, olja eller naturgas och med enorma mängder avfall från städer och jordbruk, har vi i Sverige utvecklat ett nytt sätt att tillverka energi. Samtidigt som avfall blir råvara och avloppsvatten renas tillverkar vi smart energi. Energi som kan användas för att köra både bilar och fartyg, som kan tillverkas i varje kommun oavsett väder, om det är regn eller sol och som kan lagras. Det svenska kommuner byggt upp står nu modell för Los Angeles, för New York, och för en växande skara länder i Europa. Varför? För att alla vinner på biogas.

14:30 Ruttoptimering inom offentlig sektor – erfarenheter från kommuner - Fredrik Mårdh, Energikontor Sydost 

Användning av ruttoptimering visar att man sänker transportkostnaden med 5–15% och är ett resultat av högre fyllnadsgrad och kortare körsträckor. Dessutom genererar programvaran en ökad kontroll och service gentemot sina kunder. Föredraget kommer illustrera hur Energikontoret arbetar med ruttoptimering inom samordnad varudistribution för kommuner i Blekinge län. 

14:50 Molntjänst inom kommunal samordnad varudistribution - Lars Eiring och Nils Lundgren, Myloc AB

Molntjänsten Myloc Logistics erbjuder lösningar som förenklar och effektiviserar samordning av leveranser inom ett område. Alla inblandade aktörer i SVD-nätverket kopplas samman i ett och samma system där de kan samverka och hela tiden ha kontroll över vad som sker, vem som gör vad och vid vilken tidpunkt. Allt enligt SFTI-standard. ”var är varorna?”- Myloc Logistics ger dig alltid svaret. 

 

Fika, mingel och minimässa

Läs mer

Visa mindre

Finansiera energiomställningen

Finansieringslösningar och EU-pengar för hållbar energi

Kunskap om bidrag, stöd och nya finansieringslösningar och verktyg för offentlig och privat sektor

Moderatorer: Lena Eckerberg och Sarah Nilsson, Energikontor Sydost

Gammal flygplats blir medlemsägd solpark genom andelsfinansiering - Staffan Larsson, marknadschef på Kalmar Energi.

Om Törneby Solpark. Första etappen kommer att ägas av cirka 100 privatpersoner som köpt andelar via Kalmarsund Sol för 2,8 miljoner kronor och nio företag som tillsammans investerar 5,5 miljoner kronor. 

Stöd för klimatinvesteringar - Tommy Lindström, Energikontor Sydost. 

Här finns pengar både för privata näringar och offentlig sektor, berättar Tommy, sakkunnig inom Klimatinvesteringsprogrammet.

Fika, mingel och minimässa

Om regionala medel och regionalfonden, Therese Magnusson, Region Kronoberg och Erik Wennerhag, Tillväxtverket

Lunch mingel och minimässa

13.45 Horisont 2020 
Vad är Horisont 2020 och hur tar man del av finansieringen? Några exempel på projekt som finansierats - Lena Eckerberg, utvecklingschef Energikontor Sydost


EU-finansiering för företag. Hur gör man? -  Andreas Englund, affärsutvecklare vid IVL Svenska miljöinstitutet och rådgivare inom EUSME 2020 supportkontor.

Gröna lån till fjärrvärme och klimatsmart förskola i Lessebo - Åsa Garp, Lessebo kommun

Om ansökningsprocessen för Gröna lån och varför gröna investeringar är viktiga.

Ska vi börja energieffektivisera? - Jesper Danielsson, Energikontor Sydost

Det finns energikartläggningsstöd som hjälper er att komma igång berättar Jesper Danielsson. Han är projektledare på Energikontor Sydost och arbetar med energieffektiviseringsfrågor gentemot företag och fastighetsägare.

OBS! Parallell programpunkt - Individuell projektkonsultation (för föranmälda)* med Therese Magnusson, Region Kronoberg

Har du en projektidé som du vill testa och undersöka finansiering för, är du välkommen att anmäla dig till en individuell projektkonsultation (20 min) på eftermiddagen. *Separat anmälningslänk skickas ut en vecka i förväg till de som anmält sig till finansieringsspåret på Energitinget.  
 

Fika, mingel och minimässa

 

Läs mer

Visa mindre

  EnergiTing Sydost ambulerar mellan Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. I år har turen kommit till Ljungby kommun, vilket vi är mycket glada för.

Datum, pris och plats

Datum: 9 november 2017

Plats: Garvaren Nöje, Stationsgatan 2, Ljungby

Tid: 09.45 - 16.25 (registrering 09.00  - 09.45)
 

Konferensavgift

Deltagare  

Innan 30/9

..................................

Från 1/10

..............................

Medlem *
1050 kr
1350 kr
Icke-medlem 
1350 kr
1650 kr

 

Angivna priser är exklusive moms. 

 

I konferensavgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.  För avanmälningar efter den 1 november tas en avgift på 500 kr ut. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

*Medlemmar i föreningen Energikontor Sydost, samt deras kommunalägda bolag.     

Anmäl dig här

Arrangörer och sponsorer

Energiting Sydost 2017 arrangeras av Energikontor Sydost med stöd av Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Ljungby kommun.

 

 

Deltagande projekt finansierade av följande program