Mötesplatsen för dig som arbetar med energi & hållbarhetsfrågor i Kronoberg, Kalmar och Blekinge!

 

Vi lyfter blicken! - Så bygger vi ett smart och hållbart samhälle!

Under årets Energiting fokuserar vi på hur vi ställer om energi- och transportsystem för att bygga ett smart, hållbart samhälle. Den mesta tekniken finns redan. 
Vi är på väg, men vi måste växla upp tempot!  

Solenergi, vindkraft, bioenergi och andra förnybara energikällor är på väg att bli en naturlig del i vårt energisystem. Vi har möjlighet att köra våra fordon på förnybart bränsle, fler kommuner har börjat satsa på kommunal samlastning och fossilfri kollektivtrafik.  Digitaliseringen hjälper oss att hitta fler och fler smarta lösningar och vi tittar på hur vi kan skapa en cirkulär ekonomi med fungerande affärsmodeller för att det hela ska kunna bli ett självspelande piano. 
 

På årets Energiting lyfter vi blicken, ser det hela ur ett samhällsperspektiv och sätter det i ett sammanhang!
 

 

I år har turen kommit till Mönsterås kommun att stå värd för Energiting Sydost. 

Fredag 16 november i Blomstermåla - lägg in i kalendern!

Mer information om program och anmälan kommer. 

 

Håll utkik!      

Prenumerera på uppdateringar om EnergiTing Sydost

Om Energiting Sydost

          

 

Konferensen med energin i fokus
Energiting Sydost är en kombinerad konferens och utställning som berör energifrågor inom alla branscher och utifrån flera perspektiv. Här bemöts både stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering, transporter, fastigheter, arbetsmarknad, samhällsekonomi och planering. Konferensen arrangeras varje år av Energikontor Sydost på uppdrag av våra ägare: kommuner, regioner och landsting i Blekinge, Kalmar och Kronoberg. 

 

En mötesplats för diskussion och idéer

På Energitinget står mötena i fokus. Det är deltagarna som bidrar med kunskap om den senaste utvecklingen, knyter nya kontakter och delar med sig av sina idéer och visioner. Genom denna dynamiska miljö, vill vi att Energiting Sydost ska inspirera och ge verktyg till förändring och föra Sydost som region vidare i sitt arbete mot ett hållbart samhälle.

 

För dig som jobbar med energi & hållbarhetsfrågor

Energiting Sydost vänder sig till politiker och tjänstemän inom kommun, region och landsting samt  till företag och organisationer inom energisektorn , inom  byggnader, transporter och utbildning. Mellan 120-150 deltagare brukar delta under EnergiTing Sydost.

     2018 års Energiting Sydost arrangeras av      i samverkan med    och