Energiting Sydost Energiting Sydost

EnergiTing Sydost 2020 den 12 november i Karlskrona

 

EnergiTing Sydost 2020 i samverkan med Klimatsamtalet i Blekinge

 

12 november 2020
 i Karlskrona *

 

 

Välkommen önskar
Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Blekinge!

 

 

Inbjudan med mer information samt möjlighet att anmäla sig kommer i augusti - men boka in den 12 november i din kalender redan nu.

 

 

* Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller folksamlingar och social distansiering vid våra arrangemang. Därmed kan det bli aktuellt med allt från begränsat deltagarantal på plats till en helt webbsänd konferens.

Hållbart event

Hållbart event

 

För oss på Energikontor Sydost är det viktigt att vi fattar medvetna, kloka och hållbara beslut och att vi tar ansvar för miljö och människor i allt vi företar oss, så även när vi planerar och genomför möten och andra event. När vi planerar vårt Energiting är det bland annat följande delar som vi ställer krav på och strävar efter. Vi använder vår Checklista för Hållbara event för alla event vi arrangerar.

 

Vi strävar efter objektiva och jämställda event då hållbarhetsfrågor berör alla och måste drivas av alla därför ska

 • genus- och jämställdhetsperspektiv genomsyra när vi utformar program och innehåll så både män och kvinnor i olika åldrar och med olika  yrken och utbildningar  blir representerade bland talarna och att en mångfald av deltagare blir tilltalade av programmet, 
 • målet ska vara att både kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter tas tillvara inom samhällets olika områden.

 

Vi vill ha hållbara lokaler

 • lokaler anpassade för deltagare med särskilda behov
 • lokaler där uthyraren har ett uttalat miljö- eller hållbarhetsarbete
 • lokaler och hotell vars placering underlättar klimatsmart resande
 • hotell med grön profil

 

Vi vill erbjuda hållbar mat

 • ekologisk
 • säsongsanpassad
 • närproducerad
 • fairtrade
 • i stor utsträckning vegetarisk
 • inget flaskvatten - vi är Kranmärkta
 • undvika matspill och minska annat avfall

 

Vi vill underlätta klimatsmarta resor till och från eventet

 • tid, plats och program ska underlätta klimatsmarta resor
 • underlätta till samåkning
 • ställa krav på bussar med förnybara bränslen i den mån det är möjligt

 

Vill vi undvika inköp av onödiga prylar eller uppkomst av avfall

 • begränsa trycksaker och giweaways
 • plastbanta - inga plastpåsar, undvik inplastade mackor, plastmuggar mm

 

Vi vill att alla utvecklas

 • Energikontor Sydost och våra event ska fungera som goda förebilder och inspiration
 • Vi ger förbättringsförslag och stöd till de som vi köper produkter och tjänster av samt de som på annat sätt är med och medverkar i våra evenemang
 • Våra evenemang ska skapa mervärde och öka kunskap som leder och stöttar deltagarna i hållbarhetsarbetet
   

 

       

Kranmärkt

Sedan november 2017 är Energikontor Sydost Kranmärkt. Det betyder att vi väljer kranvatten framför förpackat vatten i all vår verksamhet. Det är minst 300 gånger bättre för miljön med kranvatten, där transporter och tillverkning av vattenflaskor och burkar orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall.
 

Läs mer om kranmärkning på svensktvatten.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fairtrade på jobbet

För att bidra till en mer rättvis och social hållbar värld så är Energikontor Sydost sedan mars 2018  registrerade för "Fairtrade på jobbet". Som minimum för detta krävs att det kaffe, te och socker som vi erbjuder på våra kontor är Fairtrade-märkta samt att vi aktivt ser över möjligheterna att även inkludera fler Fairtrade-märkta produkter.
 

Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling. Att välja Fairtrade-märkta produkter är ett enkelt och konkret sätt att bidra till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor runt om i världen och bidrar till en hållbar utveckling.

Läs mer om Fairtrade på jobbet på fairtrade.se

 

Om EnergiTing Sydost

Konferensen med energin i fokus

Energiting Sydost är en kombinerad konferens och utställning som berör energifrågor inom alla branscher och utifrån flera perspektiv. Här bemöts både stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering, transporter, fastigheter, arbetsmarknad, samhällsekonomi och planering. Konferensen arrangeras varje år av Energikontor Sydost
på uppdrag av våra ägare: kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar och Kronoberg. 

 

En mötesplats för diskussion och idéer

På Energitinget står mötena i fokus. Det är deltagarna som bidrar med kunskap om den senaste utvecklingen, knyter nya kontakter och delar med sig av sina idéer och visioner. Genom denna dynamiska miljö, vill vi att Energiting Sydost ska inspirera och ge verktyg till förändring och föra Sydost som region vidare i sitt arbete mot ett hållbart samhälle.

 

För dig som jobbar med energi- och hållbarhetsfrågor

Energiting Sydost vänder sig till politiker och tjänstemän inom kommun, region och länsstyrelse samt  till företag och organisationer inom energisektorn,  byggnader, transporter och utbildning. Mellan 120-150 deltagare brukar delta under EnergiTing Sydost.

include_tags_energiting sydost

     2020 års Energiting Sydost arrangeras av              i samverkan med      och