Energisystemet i Sverige

 

Energimyndigheten har tagit fram en bild som visar hur energisystemet i Sverige hänger ihop. Se energikunskap.se för att titta på en klickbar variant.

Energikontor Sydost jobbar med följande delar av energisystemet: