Energisystemet i Sverige

 

Energimyndigheten har tagit fram en bild som visar hur energisystemet i Sverige hänger ihop. 

 

Energikontor Sydost jobbar med följande delar av energisystemet: