EESågiSO

Nätverk för sågverk i Sydost

Energikontor Sydost driver nätverket där sågverksföretagen får hjälp med att stärka sin konkurrenskraft och sitt varumärke genom att höja kompetensen om energi. De får kvalificerad rådgivning av en energiexpert samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag i nätverket.

 

 


Deltagare i nätverket EESågiSO

J G Anderssons Söner AB är ett privatägt sågverk med tradition för tillverkning och försäljning av sågade och förädlade trävaror av hög kvalitet.  Hemsida.

Familjeföretaget Bäckebo Sågverk startades 1949 av Jarl Franzén. Idag drivs verksamheten av hans tre barn Urban, Ulrika och Roger. Ca 70 % av vår tillverkning går på export till länder som gärna använder småländskt kvalitetsvirke i sina huskonstruktioner. Hemsida.

 

 

Gyllsjö är ett familjeföretag i andra generationen och vi har tillverkat EUR-pallar ochkundanpassade lastpallar i exakt 70 år. Företaget har expanderat kraftigt sedan starten och vi har nu 60 anställda och tillverkar ca. 1,7 miljoner lastpallar om året. Hemsida.

 

 

Gyllsjö Träindustris logotyp

Ansgarius Svenssons AB är ett familjeägt kvalitetssågverk som grundades 1962. 

Vi sågar med ramsåg vilket är det absolut bästa sågsättet för grovt timmer som vi sågar, med sågsnitt på rättplats i grova dimensioner kan vi leverera mycket hög kvalitet på det sågade. Hemsida.

 

Frödinge Hällerum Timber  och Frödinge Skog ingår i samma koncern. I Frödinge sågas i huvudsak gran och i Hällerum furu. 
En av våra grundtankar är att utnyttja varje stock optimalt för högsta sågutbyte. Reducerbandsågtekniken med tunna sågsnitt borgar för detta. Vi är en av regionens främsta aktörer med 170 års gemensam erfarenhet. Hemsida.

 

Frödinge Sågverk

 

 

Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten.

Företag som deltar i ett nätverk får

  • Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.

  • Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning.

  • Tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert (se nedan) där företaget får kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering. 

  • Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.

  • Information om forskning på området, lagstiftning och ekonomiska stöd som finns att söka.

  • Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.

  • Stöd och utbildning genom nätverksträffar i att arbeta med energiledning.


Energiexpert

Lars Gustavsson

ÅF Infrastructure AB

Lars har över 25 års erfarenhet av energiarbete, besiktning,   entreprenadkontroll och  projektledning.      

För nätverksmedlemmar