13/11
2019

Workshop om affärsmodeller för energismart renovering av småhus


Nationell workshop om One-stop-shop-affärsmodeller för energirenovering av småhus

Ungefär 80 procent av de svenska småhusen är över 30 år gamla och i behov av renovering. Detta ger ett unikt tillfälle att implementera kostnadseffektiva åtgärder som kan sänka energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. Tyvärr är dock den nuvarande takten på energirenoveringar av småhus långsam, på grund av olika hinder.

 

Linnéuniversitetet arbetar med att utveckla, implementera och testa en så kallad one-stop-shop-affärsmodell (OSS) för energirenovering av småhus. 
Är du intresserad av att erbjuda en sådan tjänst, eller vill du bidra till att vidareutveckla konceptet? Välkommen att delta i en nationell workshop!

Läs inbjudan och program

 

Mer information

• Tid: onsdag 13 november 2019 kl 12–17
• Plats: sal M1050, hus M, Linnéuniversitetet, Växjö
• Föreläsningarna kommer att hållas på engelska och svenska
• Deltagandet är gratis, inklusive lunch och fika
Anmälan senast onsdag 6 november via Lnu.se/smahusrenovering2019