14/11
2019

Webbinarium - att inhandla lastcyklar del 2


Upphandling/inköp av lastcyklar i offentlig verksamhet

Det finns flera olika anledningar till att en verksamhet beslutar att införskaffa en lastcykel. Det kan vara ett strategiskt beslut inom organisationen som ett led i att minska antalet fossilbränslefria transporter eller att öka personalens hälsa. Det kan också vara att en avdelning eller medarbetare sett en möjlighet att förenkla eller utveckla verksamheten genom tillgång till lastcykel.

Program14 november

Del 2 – Praktiskt införskaffande och kravställande

10:00 Introduktion webbsändning
10:10 Inledning Christel Liljegren, Energikontor Sydost

10:15 Praktiskt införskaffande och finansiering - Hur vill vi ha det?
Det finns olika sätt att skaffa lastcyklar på, man kan leasa/hyra, äga själv eller äga
tillsammans med andra. Om ni vill köpa själva finns det möjlighet att båda göra
direktupphandling eller upphandla ramavtal. I vissa fall finns det möjlighet att söka extern finansiering via tex EU-projekt. Lyssna på tips och idéer från:
Sundsvalls kommun samt Rent bike

10:45 Tilläggstjänster
Det finns en rad tilläggstjänster och produkter som ni kan ta med redan vid
införskaffandet så att mottagande blir positivt i organisationen och att cykeln kan
användas i vått och torrt och risken för stöld minskas.

10:55 Kravställande
För att få det ni behöver och för att arbeta i linje med uppsatta mål och riktlinjer är det
viktigt att ställa rätt krav. Krav på leverantören, på materialval och tillverkning och krav
på själva cykeln.

11:20 - 11:30 Frågor och sammanfattning
Christel Liljegren, Energikontor Sydost
 

WEBBINARIUM Del 2
DATUM: 14 november 2019
TID: Kl. 10-11:30

PLATS: Länk till möte i Teams (öppnar 10 min före)

 

Arrangeras av Energikontor Sydost med stöd av

  

LASTA som finansieras av