06/12
2018

Vill du lära dig mer om Horisont 2020?


Informationsträff H2020

Den 6 december får du som offentlig aktör möjlighet att lära dig mer om möjligheter att söka finansiering från Horisont 2020. Horisont är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Fokus ligger på det område i programmet som ska stödja övergången till ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem. Lena Eckerberg, utvecklingschef Energikontor Sydost ersätter Esa Stenberg som talare runt H2020-programmet.
 

Plats: Cleantech Park Östergötland, Gjuterigatan 1D, Linköping

Anmälan: Senast 30 november via länken https://simplesignup.se/private_event/140782/cf9b376f20

eller till emelie.osterqvist@energiost.se

 

Läs mer om programmet på energiost.se