05/09
2017

Utbildning - Solenergi och planarbete


Tid: 5 september, 09:30 – 15:30
Plats: Rådhussalen, rådhuset i Karlshamn
Målgrupp: Fysiska planerare och bygglovshandläggare
 

Program

Introduktion
  • Fysisk potential för solenergi i Sverige
  • Påverkan av takets lutning, riktning
  • Påverkan av skuggning
  • Ekonomi för solenergi i Sverige
Solenergi och PBL
  • Planbestämmelser
  • Stadsplanerarens påverkan på solpotentialen
Gruppdiskussion: stadsplanerare och fastighets/ exploateringskontor
  • Hur ser vi till att byggnaderna har goda förutsättningar för solenergi?
Workshop: Solpotential av befintliga hus
  • Solkartan över Blekinge finns, men hur använder man den? Och ännu viktigare: vad gör man med informationen i sitt dagliga jobb?
 
 
Utbildningen arrangeras inom projektet ”Integrera solenergi i den fysiska planeringen i Blekinge” vilket är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Energikontor Sydost och länets kommuner, med stöd av Energimyndigheten, samt EMPOWER.
 
Kontaktpersoner:
 
Samuel Karlström
Klimat-och energisamordnare, Länsstyrelsen i Blekinge 
samuel.karlstrom@lansstyrelsen.se
 
Annica C. Lindh
Projektledare, Energikontor Sydost