22/03
2019

Studieresa till Köpenhamn - Cirkulär ekonomi i praktiken


Följ med på studiebesök till Köpenhamn!
Den 22 mars gör Energikontor Sydost en studieresa till Köpenhamn för att se hur cirkulär ekonomi kan användas i praktiken. Vi besöker Köpenhamns kommun som berättar om bygget av deras stora Återbruksby. Vi får även en guidad tur i Örestad av Lendanger Group som visar flera projekt med stor andel återanvända material. 

Datum: 22 mars

Projekt TRIS bekostar resa, fika och lunch.
Studiebesöken sker på engelska. OBS! Begränsat antal platser.

Anmäl dig här senast 28 februari. 
Se hela inbjudan

Vid frågor, kontakta  Pierre Ståhl.