12/02
2019

Studiebesök - småskalig kraftvärme


Följ med på studiebesök till anläggningar för småskalig kraftvärme!

Fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby har en installerad ORC-anläggning. På fjärrvärmeverket i Ronneby har en våttrubin installerats. Båda anläggningarna drivs av Ronneby Miljöteknik och teknikerna är två exempel på tekniker för småskalig kraftvärme.

Har du lust att följa med på studiebesök den här dagen? Tillfälle finns också 21 mars

Kontakta projektledare Daniella Johansson

  LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP