17/01
2019

Studiebesök - småskalig kraftvärme


Följ med på studiebesök till till fjärrvärmeverket i Bräkne-Hoby och Ronneby!

Fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby har en installerad ORC-anläggning. På fjärrvärmeverket i Ronneby har en våttrubin installerats. Båda anläggningarna drivs av Ronneby Miljöteknik och teknikerna är två exempel på tekniker för småskalig kraftvärme.

Har du lust att följa med på studiebesök den här dagen? Se inbjudan

För frågor, kontakta projektledare Daniella Johansson

Ytterligare studiebesök är inplanerade 12 februari och 21 mars

  LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP