02/12
2019

Studieresa till England för att studera mätning och styrning av energismarta byggnader


FULLBOKAT!

Energikontor Sydost har glädjen att arrangera en studieresa om energimätning, visualisering och uppföljning. Durham County Council har tillsammans med Transports of London, Bristol University, Derbyshire County Council m.fl. sedan många år använt sig av Systems-links verktyg Energy Manager för att följa upp sin energianvändning och effektiviseringsåtgärder. Resultaten har visat att bara genom att visualisera och följa energiflödena kan mellan 5 % och 10 % hittas och sparas på den årliga energikostnaden. Programmet ger ett mycket bra underlag till att identifiera, implementera och följa upp energieffektiviseringsåtgärder. Durham County Council tillsammans med Energikontor Sydost bjuder in till ett studiebesök där vi kommer besöka några goda exempel på byggnader som mäts och framförallt se hur programmet används och fungerar.  

 

Var: Durham County (mellan Newcastle och Middlesborogh) i Storbritannien

 

Hur: Mycket begränsat antal platser. Energikontor Sydost arrangerar resan inom ramen för projektet EMPOWER.  FULLBOKAT! (OBS! Mycket begränsat antal platser! Företräde ges till personer verksamma i Kalmar län och Energikontor Sydosts medlemmar)

 

Kontakta oss för mer information. Lena Eckerberg  lena.eckerberg@energikontorsydost.se eller 0734-408275.

 

Datum och tider:

Avresedag: 2 december 2019. 

Studiebesök 3 december 2019. 

Hemresedag: 4 december 2019

 

Bakgrund: Resan och studiebesöken arrangeras inom projektet EMPOWER. Projekt inom Interreg Europeprogrammet syftar till att möjliggöra nätverksbyggande, där regioner utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer genom av erfarenhetsutbyte och strategiarbete. EMPOWER ska bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader.