01/12
2020

Ställ frågor till experter på hållbar offentlig upphandling!


Upphandling - ett kraftfullt verktyg för förändring!

Det finns stora förväntningar på att kommuner, regioner och andra offentliga aktörer, via sina upphandlingar, ska genomföra förbättring och förändring och därigenom bidra till att uppsatta hållbarhetsmål nås. 11 miljarder, dvs 11 000 miljoner kronor, så mycket betalade kommunerna och regionen i Kronoberg ut till utomstående organisationer/ leverantörer 2018. Varje utbetald krona som alltså stöttade (eller motarbetade) möjligheten att nå målet om en hållbar framtid.
 

Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Kronoberg bjuder in till slutkonferens för projektet Energi- och klimatoptimerad upphandling, där du som politiker, chef, beslutsfattare, inköpare, upphandlare, miljösamordnare, hållbarhetsstrateg, beställare och avropare har möjlighet att ställa frågor till experter i ämnet hållbar offentlig upphandling! Bland de medverkande talararna ser vi: Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, Peter Nohrstedt, hållbarhetchef på SKL Kommentus, Maria Boström, projektledare Hållbar utveckling Skåne och Andreas Hagnell, handläggare/expert miljö och energi på SKR.


Slutkonferensen riktar sig främst till verksamma tjänstemän och politiker i Kronobergs län, men alla som är intresserade är givetvis välkomna att delta. 

 

När: 1 dec, kl. 9:00-15:00

Var: Digitalt på TEAMS (kostnadsfritt deltagande, länk till mötet skickas ut någon dag i förväg till dem som anmält sig)

Anmäl dig till: andre.benaim@energikontorsydost.se
 

Program - Lyssna på och ställ frågor till våra talare!

9:25 Inger Ek, Generaldirektör Upphandlingsmydigheten
Nationella förväntningar på de lokala offentliga upphandlingarna


9:35 Andreas Hagnell, Handläggare/expert miljö och energi. SKR Sveriges kommuner och regioner 
Upphandla klimatsmart och hållbart


9:50 Martin Sjödahl, Miljödirektör, Länsstyrelsen Kronoberg


10:20 Camilla Alfredsson, Tf Inköpsschef, Helsingborgs kommun
Viljan, resurser och kanelbulle-metoden


10:35 Mari Jonsson (S), Kommunalråd Borlänge kommun och ordförande för Upphandlingsdialog Dalarna
Politiken måste vilja!


11:10 Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, SKL Kommentus
Att gå från ord till handling – vad behövs och hur gör man?  


11:30 Kerstin Angberg Morgården, Processledare, Upphandlingsdialog Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna
Nationell upphandlingsstrategi, så kan den omsättas regionalt och lokalt


13:00 David Braic, Upphandlingschef, Lidköping Kommun


13:25 Sara Lif Andersson, Upphandlare, Uppvidinge kommun 
Möjligheter och utmaningar i en liten kommun


13:50 Helen Östman, Upphandlare Tingsryds kommun
Den lilla kommunens fordonspolicy kopplat till en hållbar, fossiloberoende framtid


14:10 Marja Boström, Projektledare, Hållbar Utveckling Skåne
Gräv där du står