13/02
2020

Seminarium om att introducera lastcyklar i organisationen


När en kommun eller företag har beslutat på att köpa in lastcyklar, hur förbereder man organisationen för att ta emot den?  Vad ska man tänka på innan cyklarna kommer? Hur hjälper man medarbetarna att välja lastcykeln istället för bilen?

 

Energikontor Sydost arrangerar ett halvdagsseminarium innehållande föreläsning om nudging, goda exempel från kommuner och organsationer runt om i Sverige, med tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Kalmar, Länsmuséet, Kronansalen den 13 februari kl. 09:00 -13.00.
Vi bjuder på lunch och fika, men anmälan krävs. 

ANMÄL DIG HÄR

 

Programpunkter

  • Ida Lemoine, vd Beteendelabbet, om nudging i praktiken - lär dig tänka som en valarkitekt (Se mer nedan)
  • Bertil Ahlin, Tallmyren konsult (tidigare Hammarö kommun), om lastcyklar i olika kommunala verksamheter - erfarenheter, drivkrafter och hinder.
  • Åsa Garp, miljöstrateg Lessebo kommun, om att sammanställa underlag för politiskt beslut att investera i lastcykla
  • Per-Åke Andersson, projektledare Energikontor Sydost, om hur en organisation kan förbereda sig för sina nya lastcyklar.
  • Anders Nilsson, branch manager DB Schenker; Lastcykel levererar i centrala Linköping.

 

Nudging i praktiken - lär dig tänka som en valarkitekt 

Ida Lemoine, vd, Beteendelabbet

Beteendelabbet är Sveriges första Beteendebyrå och är experter på att förstå och förändra människors beteenden. Ida som är Beteendestrateg på Beteendelabbet kommer prata om hur vi fattar beslut och vilka mänskliga ”tankefällor” som vi ska se upp med när vi ska påverka beteenden inom och utanför organisationen. Du får en ökad förståelse för hur du som “valarkitekt” ska tänka när du utforma ett system eller en beslutsmiljö kring lastcykel på arbetsplatsen, där du lär dig hur du kan tillämpa beteendevetenskapliga insikter för exempelvis en ökad användning. 
 
Under föreläsningen ges korta diskussionsuppgifter som ger dig utrymme att tänka på just din arbetsplats och hur du kan arbeta mer utifrån användarens upplevelse och beslut kring lastcykel. Genom konkreta exempel från en rad olika branscher och områden får du verktyg som ska hjälp dig att tänka rätt, hur kan du designa en så bra upplevelse som möjligt för användning av lastcykel på din arbetsplats?
 
Just nu är Ida tillsammans med teamet på Beteendelabbet aktuella med boken Nudging i praktiken för organisationen - en handbok som ska hjälpa organisationer att metodiskt tillämpa nudging för en bättre styrning. 

 

 


Lastcyklar i olika kommunala verksamheter - erfarenheter, drivkrafter och hinder.

Bertil Ahlin, Tallmyren konsult (tidigare Hammarö kommun)

Det finns stor potential för lastcyklar och cykelsläp i kommunernas verksamhet. Lastcyklar kan bidra med funktionella hållbara transporter för städ och skötsel av park/grönytor, som servicefordon för t ex. fastighetstekniker, kart- och mätingenjörer eller till resor med förskolebarn. Identifierade drivkrafter är bland annat tryggare trafikmiljöer och klimat- och kostnadseffektiva transporter i tätorten. Hinder som okunskap, dålig cykelinfrastruktur och stark bilnorm inom flera yrkesgrupper måste beaktas.

 

 

 

 


Lastcykel levererar i centrala Linköping

Anders Nilsson, branch manager DB Schenker Annika Jönsson, distriktschef Kristianstad, Jan Björkman, distriktschef, Växjö/Nybro

DB Schenker berättar om hur de utvecklade sitt lastcykelkoncept. Erfarenheter från deras test av lastcyklar för leveranser i tätort.

 

 

 

 

 


Så förbereder organisationen för sina nya lastcyklar

Per-Åke Andersson, projektledare Energikontor Sydost

Vad organisationer kan göra för att underlätta hantering och användning av lastcyklar. Erfarenheter och tips från cykelpoolen i Res grönt i gröna Kronoberg  

 

 

 

 

 

 


Att sammanställa underlag för politiskt beslut att investera i lastcyklar 

Åsa Garp, miljöstrateg, Lessebo kommun

Provperiod som metod för att väcka intresse hos användarna. Exempel på finansieringsmodell för att köpa in lastcykelar i kommunala organisationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seminariet är det tredje i en serie seminarier arrangerade av Energikontor Sydost på temat lastcyklar där hela processen från idé till verklighet avhandlas. Det första handlade om inspiration och olika typer av lastcyklar, det andra om strategisk planering och upphandling. Kommande seminarier handlar om samhällsplanering för lastcyklar samt att hålla igång cyklisterna. Seminarierna är den del av projektet LASTA finansierat av Energimyndigheten.