14/02
2020

Seminarium om vätgas i Kronoberg


Vätgas – en del av en hållbar framtid 

Finns det förutsättningar för en hållbar produktion av vätgas i Kronobergs län? Och kan olika aktörer samverka för att bilda en kedja; användare, distributörer och producenter? Detta har Energikontor Sydost undersökt och resultatet presenteras under seminariet. 

 

DATUM: 14 februari 2020
PLATS: Volvo CE, Carl Lihnells väg 2, Braås
ANMÄLAN: Senast 5 februari 2020.  FULLBOKAT  
Max antal deltagare: 90 personer

Vill du ställa dig i kö, för att tag över plats vid eventuella avbokningar, kontakta daniella.johansson@energikontorsydost.se.

Seminarium:
Kl. 09:30-15:00 (kaffe och fralla serveras från kl. 9)

Fabriksrundtur:
Kl. 7:45 - 9:00

 

Fika och lunch ingår i det kostnadsfria arrangemanget.

 

Resa till och från Volvo CE

För att genomföra ett hållbart event både ur miljösynpunkt och på grund av begränsningar i parkeringsmöjligheter på Volvo CE, ber vi alla deltagare att se över de möjligheter som finns hos var och en att antingen åka kollektivt eller samåka. 

För att underlätta detta har vi listat möjliga bussförbindelser mellan Volvo CE och Växjö nedan och plats för er som vill samåka från Växjö. 

 

För samåkning:
•    Samling kl. 8:30 utanför systembolaget på Norremark
•    Samling kl. 07:10 utanför systembolaget på Norremark (för dem som vill vara med på fabrikstur)


Bussförbindelser 

Buss 358 från Växjö resecentrum till Volvo CE Braås: 
06:40 –framme 07:20 
07:12 – framme 07:55 
08:20 – framme 09:00. 


Buss 358 från Volvo CE Braås till Växjö resecentrum: 
14:50 -framme 15:25
15.20- framme 15:55 
15.30 – framme 16:05


Bakgrund

För att minska utsläppen från tunga fordon som arbetsmaskiner och lastbilar kan vätgas och bränslecellsdrift vara den bästa lösningen; det kan vara svårt att få tillräcklig räckvidd och kraft med batterier. Tunga fordon kan bli en murbräcka för vätgasdrift och driva på utbyggnaden av produktion och mackar. Flera stora internationella lastbilstillverkare har också aviserat rejäla satsningar på bränsleceller och vätgaslastbilar. 

 

För Kronobergs län är tunga fordon en viktig industri med flera tillverkare, underleverantörer och logistikföretag. Vi har även en stor vindkraftpotential som kan utnyttjas för vätgasproduktion. Vätgas kan också användas för lagring av energi och ett lokalt exempel på det kommer att presenteras på seminariet.

 

Seminariet är en del i förstudien: Förnybar vätgas i Kronobergs län som finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Kronoberg, Växjö kommun, Växjö Energi och Volvo CE.  

 

Lästips: Lastbilar kan bli genombrott för vätgasteknik – bygger om dieselbilar till vätgasdrift

 

Kontaktperson: daniella.johansson@energikontorsydost.se