29/01
2020

Nätverksträff #7 för medlemmar i Kommunal samordnad varudistribution


Tema: digitalisering och standardisering

De runt 40 kommuner som är medlemmar i nätverket träffas i Norrköpning för en heldag med föreläsningar och diskussioner kring temat.

 

Anmälan - klicka här

 

Nätverk för kommunalt samordnad varudistribution är en plattform för kunskapsdelning och stöd till kommuner som arbetar med samordnad varudistribution. Nätverket är kopplat till Nationellt centrum och består av medlemskommuner. Nätverket leds av Energikontoret Sydost med en styr- och referensgrupp med representanter för länsstyrelserna, SKL, Upphandlingsmyndigheten och fem kommuner.

 

Läs mer om nätverket

Ansök om medlemskap