02/06
2017

Nätverk för fossilfria drivmedel - Ljungby


Tematräff: Person-transporter. 

2 juni träffas Nätverket för fossilfria drivmedel på Ljungby kommun.

 

Program

8.30 Registrering / Kaffe finns serverat

 

9.00 Välkomna! - Energikontor Sydost, Ljungby kommun


9.10 GREAT, ett projekt som arbetar för en grön transportkorridor från Hamburg till Oslo - Britt Karlsson-Green, Region Skåne


9.30 Status klimatklivet Energimyndighetens kartläggning av laddplatser - Ida Andreasson, Länsstyrelsen Kronoberg


9.45 Energideklarationer och Miljöfordonsdiagnos – verktyg för att nå målen - Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige


10.30 Paus


10.45 Simulering Fossilfritt 2030 - målen för Kronoberg och hur kan vi nå dem. Trender/utveckling inom miljöfordon


11.30 Diskussion – vilka åtgärder/aktiviteter ska vi fokusera på i Kronoberg - Alla


12.00 Slut för dagen. Lunch på egen bekostnad

 

Anmäl dig på länken senast 30 maj. 

För frågor, kontakta Pierre Ståhl