11/03
2020

Möte i Tallinn om Community energy


Den 11-12 mars anordnas ett möte för politiker och andra beslutsfattare med tema community energy i Tallin, Estland. Community energy handlar om initiativ där medborgare går samman för att bygga anläggningar för att producera förnybar energi. Detta ses som ett viktigt komplement till de traditionella energibolagen och en del i att skapa ett engagemang för en nödvändig omställning till ett fossiloberoende samhälle.

 

Läs mer om evenemanget eller kontakta Pierre Ståhl, Energikontor Sydost, för att få veta mer.

 

Evenemanget arrangeras inom vårt projekt CO2mmunity som syftar till att stödja privatpersoner och föreningar som vill gå samman om gemensamt ägda anläggningar för förnybar energi.