04/03
2020

Kompetensutveckling samordnad varudistribution - Mellerud


Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution arrangerar workshop i Mellerud.
 

Nationellt centrum drivs av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Skåne och erbjuder stöd, vägledning och kostnadsfri kompetensutveckling till Sveriges kommuner. Under 2020 erbjuder Nationellt centrum en kostnadsfri utbildning på olika platser i landet. Kursen består av tre workshopdagar och vägleder en kommun i att ta fram en förstudie med en kostnads-nyttoanalys som politiskt beslutsunderlag.

Vill du veta mer om samordnad varudistribution och den kostnadsfria utbildningen, gå in på samordnadvarudistribution.com