02/03
2020

Internationellt projektmöte ACT NOW


Idag är det dags för internationellt partnermöte i ACT NOW i Kalmar. Energikontor Sydost deltar som partner och står som värd för mötet.

 

Genom Act now kommer Energikontor Sydost kunna stötta regionala aktörer att effektivisera energianvändningen i byggnader genom olika kunskapshöjande aktiviteter som seminarier, utbildningar och möten. Act now stödjer utvecklingen och användningen av en effektivare styrning och övervakning av energiprestanda. Det handlar även om att överbrygga olika former av administrativa hinder som bromsar beslutsvägar och initiativ för energieffektivisering genom att belysa olika innovativa finansieringsmetoder.

Läs mer här >