26/03
2019

Internationellt partnermöte SUPPORT


Det är nu dags för det femte internationella projektmötet i SUPPORT. Denna gång på Gozo, Malta.

 

I samband med projektmöten genomförs ett interregionalt seminarium för erfarenhetsutbyte mellan de deltagande regionerna. Aktörer från Kalmar län är inbjudna till det interregionala seminariet och en mindre delegation deltar tillsammans med representanter från Energikontor Sydost.

 

SUPPORT ska stötta kommuner att konkret genomföra och följa upp sina handlingsplaner för förnybar energi.

Läs mer>