05/11
2019

Inspirationsträff vätgas i Växjö


Under hösten 2019 arbetar Energikontor Sydost med en förstudie kring förnybar vätgas i Kronobergs län.

Vätgas som drivmedel

Som en del i det anordnas en inspirationsföreläsning kring vätgas som drivmedel den 5 november mellan 10 och ca.11.45.

 

Föreläsare är Björn Aronsson från Vätgas Sverige och Susanne Wallner och Jonas Johansson från Mariestads kommun, som har den första tankstationen i världen där vätgas tillverkas på plats och där vem som helst kan tanka.

 

Föreläsningen är öppen för alla och äger rum på Kulturparken Småland i Utvandrarnas Hus, i Växjö.

 

Eventet är kostnadsfritt men kräver en anmälan till daniella.johansson@energikontorsydost.se.

 

Välkomna!


Under eftermiddagen den 5 november kommer en workshop kring vätgas äga rum. Separat inbjudan till workshop skickas till intressenter inom vätgas.