11/03
2021

Frukostwebbinarium: Energieffektivisering och solceller


För dig som driver ett mindre företag inom besöksnäringen

På detta frukostwebbinarium får du en introduktion till hur du kan mäta, identifiera och följa upp åtgärder för minskad energianvändning och samtidigt öka företagets lönsamhet och konkurrenskraft. 

 

Program för dagen

13.20 Webbinariet öppnar – incheckning och tekniktest   

13.30 Inledning, Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost

13.45 Energianvändningen i din verksamhet - att mäta är att veta, Daniel Hägerby, kommunal energi-och klimatrådgivare

14.30 Nyttan med att energieffektivisera, Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost

14.45 Exempel på åtgärder för att energieffektivisera din verksamhet, Christel Liljegren, Energikontor Sydost

15.00 Staby Gårdshotell Högsby - Ett företag som tagit flera steg i sitt energiarbete, Stihna Johansson Evertsson, Staby Gårdshotell

15.15 Frågor och information om hur vi kan hjälpa dig vidare i ditt energiarbete

15.30 Avslut

 

   

   Varmt välkommen att anmäla dig senast den 8 mars via mail till: kerstin.eriksson@energikontorsydost.se 

 

 

Har du frågor kontakta: 
Kerstin Eriksson eller Christel Liljegren