10/05
2019

FEDARENE Webinar - Management of Transport of Goods, a Challenge for the Sustainability of Cities,


Management of transport of goods - a challenge for the sustainability of cities

 

10 maj kl. 10.30 - 12.15

 

Transporter drivna av fossila bränslen är ansvariga för en stor del av EUs utsläpp av växthusgaser och är en stor bidragande orsak till klimatförändringen. Medan de flesta näringsbranscher har förminskat sina utsläpp sedan 1990, har transportsektorns utsläpp ökat och utgör nu mer än en fjärdedel av EUs totala utstläpp av växthusgaser. 

 

Föreläser gör bland annat Frida Hansson och Olof Moen från Energikontor Sydost

 

Delta på detta webinar för att lära dig mer och få goda exempel på miljövänligare transportlösningar. Webinariet sker på engelska.

 

Program     Anmälan