26/11
2021

Bioenergidagen i Växjö 2021


Välkommen till Bioenergidagen i Växjö 2021!


 

DATUM: Fredag 26/11
TID: 08.45 – 12.30
PLATS: Linnéuniversitetet Växjö, Hus H,
sal Tegnér, Universitetsplatsen 1

 

Bioenergigruppen i Växjö AB, Linnéuniversitetet och
Energikontor Sydost AB har nöjet att inbjuda till 2021
års upplaga av Bioenergidagen i Växjö.


I år har vi två fokusområden:

• Aktuellt från akademin
• Aktuella regionala initiativ

 

Seminariet riktar sig till intressenter inom hela bioenergikedjan. Deltagandet är kostnadsfritt och det bjuds på kaffe och lunch.


Frågor besvaras av Göran Gustavsson tel 0709 – 21 60 54

 

Anmäl dig senast 19 november via den här länken

Anmälan är obligatorisk. Om du anmäler dig, men ändå inte kan komma: vänligen meddela detta till goran.gustavsson@energikontorsydost.se


Program


08.00 Lokalen öppnar, välkommen
08.45 Introduktion till dagen, Göran Gustavsson, Bioenergigruppen/Energikontor Sydost
 

Tema: Aktuellt från akademin

 • Resultat från projekt om småskaligt, kompakt elfilter på värmeverket i Rottne, Michael Strand, Linnéuniversitetet
   
 • Partikelavskiljning och värmeåtervinning via centrifugalskrubber på värmeverket i Kosta, Leteng Lin, Linnéuniversitetet, presentationen hålls på engelska
   
 • Resultat från förstudie om skogsbränsletillförsel i Kalmar och Kronoberg Daniel Nilsson, Linnéuniversitetet


10.00 Kaffe

10.30 Lågtemperaturfjärrvärme, fjärde generationens fjärrvärme, Sven Werner, Högskolan i Halmstad

Tema: Aktuellt i branschen i regionen

Redan fossilfri kraftvärme från Sandviksverket i Växjö. Går det att bidra ytterligare till Klimatomställningen?
 

 • Exemplet Vätgasproduktion, Michael Strand, Linnéuniversitetet
   
 • Exemplet Koldioxidinfångning, Julia Ahlrot, Växjö Energi
   
 • Exemplet Flygbränsleproduktion, Julia Ahlrot, Växjö, Erik Furusjö, RISE


Avrundning av dagen, Göran Gustavsson, Bioenergigruppen/Energikontor Sydost

Ca 12.30 Gemensam lunchBioenergidagen arrangeras av Energikontor Sydost, Linnéuniversitetet och Bioenergigruppen.