14/11
2019

Bioenergidagen i Växjö


Bioenergigruppen i Växjö AB, Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost AB har nöjet att inbjuda till 2019 års upplaga av Bioenergidagen. Här lyfts den senaste utvecklingen och aktualiteter inom bioenergibranschen i sydost och i Sverige. Vi tar också upp aktuella initiativ som kan påverka branschen. Seminariet riktar sig till intressenter inom hela bioenergikedjan. 

 

Se fullständigt program

 

DATUM: torsdag 14 november

TID: 09:00 – 15:00, kaffe från 08:30

PLATS:  Linnéuniversitetet Växjö, Hus H, sal Tegnér, Universitetsplatsen 1

ANMÄLAN: Senast den 7 november Klicka här för att anmäla dig