03/02
2020

Avslutning för Reseutmaningen i Karlskrona


Avslutning och fest för deltagande familjer i projektet hållbar bilism i Karlskrona

Gruppen kommer tillsammans att diskutera erfarenheter och dra slutsatser av den genomförda reseutmaningen.  Det finns många spännande initiativ på gång i länet när det gäller just hållbart resande i vår! Under avslutningsfesten kommer familjerna få mer information om vårens cykelsatsning.

Läs om Reseutmaningen på facebookssidan https://www.facebook.com/reseutmaningen/