14/11
2018

Agenda 2030 - halvdagskonferens i Hultsfred


För dig som är skolledare, pedagog, politiker, tjänsteman eller verksam inom näringslivet!

Med skolan som plattform fortsätter vi arbetet för att involvera vuxna, barn och unga i den hållbara samhällsutvecklingen. Som en uppföljning på Kickoffen för Agenda 2030 i Oskarshamn förra hösten erbjuder vi nu tre skolkonferenser hösten 2018 där vi kopplar samman de globala målen till skolans styrdokument, de regionala målen och utvecklingsstrategierna och näringslivets hållbarhetsutmaningar. Fokus kommer att ligga på Agenda 2030-delegationens punkter

• den regionala nivån som arena för hållbar utveckling
• åtgärder för utbildning och folkbildning

Konferenserna riktar sig till skolledare, pedagoger, politiker, tjänstepersoner och näringsliv.
 

14 november hålls en halvdag på temat i Hultsfred

En hållbarhetsdag för högstadiet och gymnasiet och som avslutas med en stor kvällsaktivitet för allmänheten. Ett samarrangemang med Hultsfreds kommun.

Konferensen är kostnadsfria och vi bjuder på förtäring!

Se fullständig inbjudan. 

Anmäl dig senast 7 november.
 

          

 

Konferensen arrangeras i samverkan med: