Energikontor Sydost

Hem

Nyheter

2014-04-14SBI bygger biogasanläggning åt Alvesta Biogas
Klicka på rubriken för att läsa mer.
2014-04-102014 års ekonomiska vårproposition (prop. 2013/14:100)
2014 års ekonomiska vårproposition innehåller inga stora nyheter för energigaserna. Det mest konkreta förslaget är en mindre höjning av fordonsskatten för lätta fordon. En ökad
koldioxiddifferentiering föreslås för år 2015 och framåt (liknande den förändring som skedde år 2013). Förslaget är väntat och ligger i linje med regeringens inriktning att använda fordonsskatten för att långsiktigt ställa om fordonsflottan.

Tidigare nyheter

IEE logo

Rapporter

Sök bland ett stort antal svenska, norska och danska biogasrapporter
Här finns även rapporter från EU och några internationella organisationer.
Länk till sökmotorn www.biogasreports.se (Att söka på fraser går än så länge långsamt, men sökningar som kombinerar flera ord går snabbt. Man skriver då AND mellan de ord som rapporten skall innehålla.)

Sök bland ett stort antal svenska rapporter
Här finns både SGC:s rapporter och många andra.

Aktuell biogasstatistik
Produktion och användning av biogas 2012 – Svensk Energigas

Produktion och användning av biogas 2012 – Energimyndigheten

Sydost

 

Biogas i Sydost 2012
En potentialstudie för Kronobergs, Kalmar och Blekinge län

Varför gör inte alla kommuner biogas av sitt matavfall?
En pilotstudie i Sydost - Kronobergs, Kalmar och Blekinge län

Biogas Sydosts
remissvar per den 1/4 2011, till Näringsdepartementet angående den nationella biogasstrategin.
 

 

Blekinge län

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp - en förstudie i Ronneby Kommun

Slutrapport Sölvesborg

Biogas i Blekinge

Kalmar län

Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark, WSP 2013

Förstudie Biogasproduktion Borgholm, februari 2013

Utvecklingsprojekt kring biogasframställning i Vimmerby kommun:

-
Optimering av biogasproduktion i Vimmerby. Slutrapport delrapport 1

  -
Flödesschema befintlig anläggning. Bilaga 1, delrapport 1

-
Produktion av fordonsgas i Vimmerby. Slutrapport, delrapport 2

  -
Kompletterande substratinventering Krönsmon Bilaga 1 delrapport 2

  -
Underlag massbalanser. Bilaga 2, delrapport 2Juridiska aspekter på samverkan om hushållsavfall för produktion av biogas (SKL)

Översiktliga kostnader för produktion av biogas i Kalmar län från hushållsavfall (WSP)

Förstudie om samverkan i Kalmar län om biologiskt hushållsavfall för produktion av biogas (WSP)

Norra Möre Biogas

Förstudie om samverkan i Kalmar län om biologiskt hushållsavfall för produktion av biogas

Konceptutredning biogas i Mönsterås, 2009

Konceptutredning biogödsel i Mönsterås, 2009

Möjligheter för biogas i Kalmar län - en idéstudie, 2008

Slutrapport 100202 Biogas på Öland

Läs också om:

det pågående projekt Nya substrat från havet på:
www.rfkl.se/biogas-hav.

Kalmar läns handlingsplan för biogas

Kronobergs län

Alvesta Biogas

Klimatstrategi Kronobergs län

 


 info@energikontorsydost.se Standout RÖD